Nižná Myšľa

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Vitajte

Náhradný termín zberu TKO

E-mail Tlačiť PDF

Firma KOSIT, a.s. Košice oznamuje, že z dôvodu technickej poruchy na vozidle  sa zber TKO v našej obci uskutoční v náhradnom termíne zajtra 27.05.2015 od 6,30 hod.

Posledná úprava Utorok, 26 Máj 2015 12:51
 

Darujete krv, darujete život

E-mail Tlačiť PDF

Zdravie je to najdôležitejšie, čo v našom živote potrebujeme. Medzi najcennejšie tekutiny určite patrí krv a preto v piatok 22. mája sa v našej obci uskutočnil mobilný odber krvi. Naši občania tak mali možnosť pomôcť ľudom, ktorý to najviac potrebujú. A kto každý daroval? Darovania sa zúčastnila pani riaditeľka a učiteľky našej základnej školy. Za obecný úrad prišiel pán starosta spolu s poslancom Matúšom. Čas pred štátnicami si Ivetka krátila pri darovaní. A nakoniec Dávid, ktorý oslavoval desiate darovanie. Spolu jedenásť darcov. Každému darcovi patrí veľká vďaka.

Posledná úprava Pondelok, 25 Máj 2015 19:05
 

Výsledok zápasu

E-mail Tlačiť PDF

FK Nižná Myšľa vyhrala nad TJ Pokrok Zlatá Idka 4:2.

Posledná úprava Pondelok, 25 Máj 2015 18:45
 

Pozvánka na zasadnutie OZ

E-mail Tlačiť PDF

Starosta obce Nižná Myšľa, v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení,

zvoláva  zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 15.05.2015 (piatok) o 17,00 hod.

v zasadačke Obecného úradu.

Program rokovania

1. Otvorenie

2.  Určenie zapisovateľa zápisnice

3.  Návrh a voľba overovateľov zápisnice

4.  Návrh a voľba návrhovej komisie

5.  Kontrola plnenia uznesení

6.  Úprava rozpočtu pre rok 2015

7.  Schválenie VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu

žúmp podľa miestnych podmienok na území Obce Nižná Myšľa

8.  Schválenie Štatútu obce Nižná Myšľa

9.  Schválenie Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce Nižná Myšľa

10.  Schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nižná Myšľa

11.  Schválenie Plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015

12. Schválenie Správy o výsledku následnej finančnej kontroly č.1/2015

13. Schválenie prenájmu distribučného plynovodu SO – 09, pre SPP – D, a. s. Bratislava

14. Rôzne

15. Diskusia

16. Návrh na uznesenie

17. Záver

Posledná úprava Streda, 13 Máj 2015 15:38
 

Kontrola a čistenie kominov

E-mail Tlačiť PDF

Oznamujeme občanom, že od 11.05.2015 bude v našej obci súkromná kominárska firma Ľubomír Kostovčík, Trebišov prevádzať kontrolu a čistenie komínov. Orientačná cena za vyčistenie a kontrolu komína v rodinnom dome je 8 Eur.

Posledná úprava Štvrtok, 07 Máj 2015 08:02
 


Stránka 1 z 75