Nižná Myšľa

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Vitajte

Prerušenie distribúcie elektriny

E-mail Tlačiť PDF

Východoslovenská energetika oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia bude dňa 06.07.2015 od 8,10 hod. do 15,30 hod. v celej obci prerušená distribúcia elektriny.

 

Dni regionálneho združenia obcí Hornád

E-mail Tlačiť PDF

Pre záujemcov o účasť na tomto podujatí bude zabezpečený autobus s odchodom 28.06.2015 o 12,30 hod. od Obecného úradu

Prehľad účinkujúcich v programe dňa 28.06.2015

13.00:Dychový súbor „Hornád“ – založený v roku 1947 amatérske hudobné teleso. Vystriedalo sa

niekoľko generácii muzikantov. V súčasnosti Dychový súbor má 20 členov. Vedúci súboru p.

František Vattai, kapelník p. Pavol Cebák.

13.30:Chrámový zbor „GAUDIUM“ zo Ždane – národné piesne

· MODERÁTORKA

· PRIVÍTANIE

· OTVORENIE-Ing. Ján Kokarda – predseda regionálneho  združenia  obcí

· NÁSTUP STAROSTOV OBCÍ  MIKROREGIÓNU– KONFERANS

· MODERÁTORKA- uvedenie prvých účinkujúcich

DANIELKA MRÁZKOVÁ  -  8 rokov - Košická Polianka – ľudové piesne

MŠ SKÁROŠ RYTMICKÝ TANEC –  GUMMY BEAR

„OZVENA“- spevácka skupina Jednoty dôchodcov Slovenska z Čane

GEČANKA“ - ženská spevácka skupina

DOBRO A ZLO – scénický tanec, žiačka tanečného odboru, pod vedením p. uč. Anny Virovej

SALOME BINDOVÁ – žiačka ZŠ Čaňa

„HUTIENKA“ ženská spevácka skupina z Nižnej Hutky

„NIŽNOMYŠĽANKA“ – ženská spevácka skupina z Nižnej Myšle.

ZUŠ - V. Poor: ČARDÁŠ, Patrik Arvai- akordeón, Laura Staňová- husle, pod vedením p. uč. Dariny

Gazsiovej a p. uč. Gabriely Sobanskej

„HANIŠŤANKA“ - spevácka skupina

Vyšná Hutka – Ľudový tanec

„SKÁROŠANKA“ - skupina

ZUŠ - N. Jones: Don´t know why, Matúš Výrostko- elektrická gitara, Bianka Tkáčová spev, pod

vedením p. uč. Gabriela Gordan

Seňa  FS „ROZMARING“- Karička a čardáš z oblasti Rétköz z Maďarska

– vedúcim súboru je Ing. CsabaMitro

Ženská spevácka skupinu z GYŇOVA:

„ODVAŽNÉ ŽENY“ - spevácka skupina z obce Vyšná Myšľa

ZUŠ - Ľudový tanec: DIEVČENSKÁ KARIČKA, žiačky tanečného odboru, pod vedením

p uč. Anny Virovej

KAROŠSKE BEŤARE

VIRGANEK

KOČOVNÉ DIVADLO DRAK Z PREŠOVA

TOMBOLA

 

ĽUDOVÁ  HUDBA TOMÁŠA  ORAVCA

Posledná úprava Štvrtok, 25 Jún 2015 14:18
 

Pozvánka na zasadnutie OZ

E-mail Tlačiť PDF

Starosta obce Nižná Myšľa, v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení,

zvoláva  zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 24.06.2015 (streda) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu.


PROGRAM ROKOVANIA:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa zápisnice

3. Návrh a voľba overovateľov zápisnice

4. Návrh a voľba návrhovej komisie

5. Schválenie programu rokovania

6. Kontrola plnenia uznesení

7. Záverečný účet za rok 2014

a.) Stanovisko kontrolóra obce

b.) Správa nezávislého audítora z vykonania auditu účtovníctva obce za rok 2014

c.) Schválenie Záverečného účtu za rok 2014

8. Rozpočtové opatrenie obce č. 4/2015

9. Správa z vykonania kontroly hlavného kontrolóra obce

10. Zásady podávania a preverovania podnetov v zmysle zák. č. 307/2014 Z. z.

11. Návrh na zmier s Mgr. Milenou Kimlerovou

12. Zriadenie Organizačného výboru pri príležitosti osláv „Dňa obce“ 19. júla 2015

13. Rôzne

14. Diskusia

15. Prijatie uznesenia z rokovania OZ dňa 24.06.2015

16. Záver

Ing. Miroslav Sisák, starosta

 

 

Posledná úprava Streda, 17 Jún 2015 16:21
 

Myšľanský fest

E-mail Tlačiť PDF

V sobotu 6. júna sme sa mali možnosť stretnúť na piatom ročníku Myšľanského festu pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Fotky z tejto akcie nájdete v sekcii Fotogaléria. Krátky článok nájdete v sekcii Kultúrne akcie.

 

FK Nižná Myšľa postupuje

E-mail Tlačiť PDF

Naše futbalové družstvo vyhralo zápas proti FK Kalša 8:4. Týmto víťazstvom sme si vybojovali postup do druhej triedy.

futbal

 


Stránka 1 z 77