Nižná Myšľa

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Vitajte

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

E-mail Tlačiť PDF

P o z v á n k a
Starosta obce Nižná Myšľa na základe žiadosti poslancov OZ,
v zmysle §12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení,
zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
dňa 29.07.2015 (streda) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu.

Program rokovania
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa zápisnice
3. Návrh a voľba overovateľov zápisnice
4. Návrh a voľba návrhovej komisie
5. Prerokovanie problematiky projektu IBV „Pod Hradským vrchom“
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

Ing. Miroslav Sisák
starosta obce

 

Návrat na Várhegy

E-mail Tlačiť PDF

varhegy

 

Deň obce

E-mail Tlačiť PDF

Pri príležitosti 745-teho výročia od prvej písomnej zmienky sme sa rozhodli zorganizovať Deň obce Nižná Myšľa.

Oslavy sme odštartovali 12. júla 2015 na miestnom futbalovom štadióne. Tu sa stretli starší páni našej obce proti bývalým hráčom futbalového klubu VSS Košice. Určite každého zaujíma výsledok zápasu, no pre nás je nepodstatný. Podstatný je fakt, že starším hráčom vôbec nechýbala energia a chuť hrať. "Bol to veľmi vydarený futbalový zápas", skonštatoval na tribúne náš spoluobčan René.

O týždeň neskôr sme sa stretli pri Koscelku. Tu sa už každoročne koná slávnostná svätá omša v zreštaurovaných ruinách stredovekého kostolíka. Po svätej omši sme sa vybrali na vedľajšiu lúku, kde na nás čakal chutný guláš. Po starostovom príhovore nás čakal kultúrny program, v ktorom vystúpili súbory z mikroregiónu Hornád. Na záver zábavu rozprúdili Bratia Silvayovci, ktorý zahrali aj moderné piesne na ľudovú nôtu.

obec

Posledná úprava Pondelok, 27 Júl 2015 18:30
 

Optimista

E-mail Tlačiť PDF

Na začiatku bola chuť cvičiť, no nebolo kde. Posilňovňa sa v našej obci nenachádza a tak sme našli alternatívne riešenie. Naším zámerom bolo vybudovať streetworkoutové ihrisko pre mládež. Tá sa venuje rôznym športom vrátanie posilňovania. Workoutové ihrisko je v našej obci žiadané a zároveň bude veľmi vítané.

A tak sa Matúšovi Lukáčovi z našej obce podarilo získať na projekt "Zátišie priateľov športu" financie v hodnote 180,- euro. "Tento projekt sa uskutočnil vďaka Grantovému programu pre optimistov Nadácie Orange."

Projekt realizovala mládež z našej obce. Spolu sme vybudovali streetworkoutové ihrisko, ktoré obsahuje 5 hrázd na cvičenie.

Ďakujeme Nadácii Orange za podporu. Samozrejme poďakovanie patrí aj dobrovoľníkom, ktorí sa na vybudovaní ihriska podieľali.

optimista

orange

Posledná úprava Nedeľa, 26 Júl 2015 10:09
 

Pozvánka na zasadnutie OZ

E-mail Tlačiť PDF

P o z v á n k a
Starosta obce Nižná Myšľa na základe žiadosti poslancov OZ,
v zmysle §12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení,
zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
dňa 29.07.2015 (streda) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu.
Program rokovania
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa zápisnice
3. Návrh a voľba overovateľov zápisnice
4. Návrh a voľba návrhovej komisie
5. Prerokovanie problematiky projektu IBV „Pod Hradským vrchom“
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. ZáverIng. Miroslav Sisák
starosta obce

 

Posledná úprava Streda, 22 Júl 2015 11:07
 


Stránka 1 z 79