Menu
Obec Nižná Myšľa
Nižná Myšľa

Materská škola

O nás

Zriaďovateľom MŠ je obec Nižná Myšľa. MŠ sídli na 1. poschodí  v spoločnej budove so Základnou školou. Je umiestnená mimo centrálnej časti obce v krásnom prírodnom prostredí. Naša  MŠ má 2 triedy, ktoré navštevujú deti vo veku od 2,5 do 6 rokov.

Prevádzková doba je od 7:00 hod do 16:00 hod.

Zameranie školy

  • rozvíjať u detí environmentálne cítenie ,formovať humánny a morálny vzťah k ochrane a tvorbe životného prostredia,
  • zameriavať sa na zlepšenie zdravého životného štýlu a podporu zdravia pomocou rôznych pohybových aktivít, zdravej výživy, vštepovať  deťom zásady zdravého životného štýlu,
  • získavať základy cudzieho jazyka prostredníctvom krúžku anglického jazyka 
  • rozvíjať úzku spoluprácu medzi školou a rodinou, upevňovať dobré vzájomné vzťahy,
  • rozvíjať pohybové,psycho-motorické a komunikatívne schopnosti a zručnosti prostredníctvom literárno-dramatického krúžku v spolupráci so ZUŠ Čaňa

Kolektív  MŠ

Kolektív tvoria  4 pedagogickí zamestnanci :                                                                                                    
Vladimíra Vaňková  - riaditeľka MŠ 
Mgr.Simona Dojčáková                            
Erika Svatonová      
Danka Ferencová

Prevádzková zamestnankyňa MŠ:                                                                                    
Ľudmila Jamborová                                                                                                                                

Zobrazené 1-30 z 94
Oznam o prerušení prevádzky MŠ počas prázdnin 1

Oznam o prerušení prevádzky MŠ počas prázdnin

Dátum: 3. 5. 2024

Vážení rodičia,
vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa vám oznamuje, že prevádzka MŠ počas mesiacov júl, august bude dočasne prerušená z dôvodu nízkeho záujmu rodičov. Uvedenú skutočnosť vám vedenie oznamuje v súlade s § 150a školského zákona dva mesiace vopred.

Zápis detí do MŠ  1

Zápis detí do MŠ

Dátum: 4. 4. 2024

Vedenie MŠ v obci Nižná Myšľa oznamuje rodičom, že zápis detí do Materskej školy Hlavná 346, na školský rok 2023/2024 sa uskutoční od 06.05.2024 do 09.05.2024. Bližšie informácie nájdete v prílohe oznamu.

Programy pre pedagogických zamestnancov 1

Programy pre pedagogických zamestnancov

Dátum: 24. 2. 2023

V zmysle § 69 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania - Obec Nižná Myšľa, Obchodná 104/11, 044 15 Nižná Myšľa - uverejňuje na svojom webovom sídle názvy programov, ktoré poskytuje pedagogickým zamestnancom MŠ

Oznam rodičom MŠ 1

Oznam rodičom MŠ

Dátum: 3. 11. 2022

Vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje, že v dňoch 7.11.2022 od 12:30 -13:30 hod a 9.11.2022 od 15:00-16:00 hod sa uskutočnia individuálne konzultácie s rodičmi detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie. Účasť nutná! Konkrétny termín prosíme nahlásiť triednym učiteľkám.

Oznam rodičom MŠ 1

Oznam rodičom MŠ

Dátum: 25. 8. 2022

Vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje rodičom, že môžu nosiť  od 25.08. do 31.08.2022 v čase od 8:00- 11:00 hod : 10 eur na hygienické potreby na celý školský rok, oblečený paplón, vankúš, plachtu, nepremokavý chránič matraca, pyžamo, uteráčik s našitým putkom (info v ozname)

Oznámenie MŠ 1

Oznámenie MŠ

Dátum: 18. 8. 2022

Vážení rodičia, vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa vás pozýva na stretnutie rodičov, ktoré sa uskutoční 23.08.2022 o 9:00 hod na školskom dvore. Účasť nutná (bez účasti detí) !

Predprimárne vzdelávanie 1

Zápis detí do MŠ

Dátum: 29. 4. 2022

Zápis detí do Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa na školský rok 2022/2023 sa uskutoční od 09.05.2022 do 12.05.2022. Informácie v prílohe

Oznam rodičom MŠ 1

Oznam rodičom MŠ

Dátum: 17. 3. 2022

Vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje rodičom, že od 28.03. do 30.03.2022 v čase od 12:30 hod do 13:30 hod sa uskutoční ZRŠ pre rodičov detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie formou individuálnych konzultácií.

Oznam rodičom MŠ 1

Oznam rodičom MŠ

Dátum: 24. 1. 2022

Vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje rodičom informácie podľa manuálu MŠVVAŠ SR aktualizovaného k 19.01.2022:

Oznam pre rodičov MŠ 1

Oznam pre rodičov MŠ

Dátum: 15. 12. 2021

Vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje, že prevádzka MŠ bude počas vianočných prázdnin od 20.12.2021 do 07.01.2022 prerušená. Nástup do MŠ je 10.01.2022.

Oznam rodičom MŠ 1

Oznam rodičom MŠ

Dátum: 29. 11. 2021

Vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa, dáva na vedomie všetkým rodičom Rozhodnutie ministra školstva, vedy výskumu a športu SR s účinnosťou od 29.11.2021 do 9.1.2022. V prílohe nájdete aj tlačivo "Vyhlásenie o bezpríznakovosti".

Oznam pre rodičov MŠ  - účasť nutná! 1

Oznam pre rodičov MŠ

Dátum: 20. 9. 2021

Vedenie Materskej školy - Nižná Myšľa, pozýva rodičov na stretnutie, ktoré sa uskutoční 23.09.2021 (štvrtok) o 15:30 hod v jednotlivých triedach za dodržania aktuálnych hygienicko-epidemiologických usmernení a opatrení (respirátor, dezinfekcia rúk, rozostupy) a bez účasti detí. Účasť nutná!

Oznámenie MŠ - zmena prevádzkového času

Oznámenie MŠ - zmena prevádzkového času

Dátum: 30. 8. 2021

Vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje rodičom zmenu prevádzky MŠ od 01.09.2021 nasledovne: od 7:00 hod do 16:00 hod.

Oznam rodičom MŠ 1

Oznam rodičom MŠ

Dátum: 24. 8. 2021

Vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje rodičom, že môžu nosiť posteľné prádlo: oblečený paplón, vankúš, plachta, nepremokavá podložka, pyžamo. Pokyny nájdete v prílohe.

Informácia o aktualizačnom vzdelávaní MŠ 1

Informácia o aktualizačnom vzdelávaní MŠ

Dátum: 16. 8. 2021

Informácia v prílohe.

Zoznam potrieb pre deti do MŠ 1

Zoznam potrieb pre deti do MŠ

Dátum: 16. 8. 2021

V prílohe nájdete všetko,čo Vaše dieťa potrebuje do MŠ.

Oznam pre rodičov detí MŠ 1

Oznam pre rodičov detí MŠ

Dátum: 16. 8. 2021

Vedenie MŠ Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje rodičom, že Potvrdenie z ÚPSVaR Košice o poberaní pomoci v hmotnej núdzi je potrebné predložiť najneskôr do 23.08.2021 v dopoludňajších hodinách.
Uvedené potvrdenie je nevyhnutné, aby sa dieťa mohlo stravovať z poskytnutej dotácie na podporu vzdelávania.

Zápis detí do MŠ 1

Zápis detí do MŠ

Dátum: 3. 5. 2021

Vedenie MŠ v Nižnej Myšli uskutoční zápis detí v termíne: 4.5. a 5.5.2021 v čase od 8:00 hod do 11:00 hod a 6.5.2021 od 14:30 do 16:00 hod. Pre deti, ktoré dovŕšia do 31.augusta 2021 vek 5 rokov a majú trvalý pobyt v obci Nižná Myšľa, je predprimárne vzdelávanie povinné! (bližšie info v texte)

Oznam rodičom MŠ 1

Oznam rodičom MŠ

Dátum: 9. 4. 2021

Vážení rodičia, vedenie MŠ Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje, že vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu sa rozhodnutím MŠVVaŠ SR od pondelka 12.04.2021 plošne otvárajú materské školy pre deti všetkých rodičov. Naďalej platí, že pred vstupom do MŠ sa rodič preukazuje negatívnym testom.

Zápis dieťaťa do MŠ 1

Zápis dieťaťa do MŠ

Dátum: 8. 4. 2021

Zákonný zástupca si vytlačí a vypíše Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a Dotazník o dieťati zverejnené na stránke obce. Podpísanú obidvoma rodičmi, potvrdenú pediatrom s údajom o očkovaní doručí do MŠ poštou, e-mailom alebo osobne. Podrobné informácie nájdete v prílohe.

Prevádzka MŠ - oznam rodičom 1

Prevádzka MŠ - oznam rodičom

Dátum: 31. 3. 2021

Vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje, že prevádzka MŠ bude počas veľkonočných prázdnin, t.j. od 01.04.-06.04.2021 prerušená. Nástup do MŠ je 07.04.2021 za dodržania doterajších epidemiologických opatrení a podmienok. O prípadných zmenách vás budeme hneď informovať.

Obnovenie prevádzky MŠ 1

Obnovenie prevádzky MŠ

Dátum: 19. 3. 2021

Vážení rodičia, vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa vám oznamuje, že na základe odporúčania RÚVZ KE a rozhodnutia zriaďovateľa bude prevádzka MŠ obnovená od 22.03.2021 s dodržaním podmienok: viď príloha

Oznam pre rodičov MŠ - poradenstvo ohľadom školskej zrelosti detí 1

Oznam pre rodičov MŠ - poradenstvo ohľadom školskej zrelosti detí

Dátum: 8. 3. 2021

Milí rodičia, radi by sme vám ponúkli pred blížiacim sa zápisom detí do ZŠ poradenstvo ohľadom školskej zrelosti, v prípade záujmu môžete kontaktovať Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie: bližšie informácie v texte.

Oznam pre rodičov MŠ 1

Oznam pre rodičov MŠ

Dátum: 7. 3. 2021

Keďže od 03.03.2021 rozhodnutím zriaďovateľa a od 08.03.2021 podľa COVID AUTOMATU sme v V. stupni varovania- čiernom - je prevádzka MŠ prerušená, prechádzame opäť na dištančnú formu výchovy a vzdelávania, t. j. prostredníctvom našej súkromnej FB skupiny. Bližšie Info v texte.

Oznam pre rodičov MŠ 1

Oznam pre rodičov MŠ

Dátum: 24. 2. 2021

Vážení rodičia, ako vyplýva z COVID AUTOMATU, naša MŠ, resp. okres sa nachádza v III.stupni varovania (bordový), kedy je MŠ otvorená na základe odporúčania RÚVZ a rozhodnutia zriaďovateľa. Preto vás chceme požiadať o opätovné nahlásenie záujmu o umiestnenie dieťaťa v MŠ od 1.3.2021. (Info-detail)

Oznam pre rodičov prípravkárov 1

Oznam pre rodičov prípravkárov

Dátum: 18. 2. 2021

Vážení rodičia, keďže v tejto pandemickej situácii nie je možná realizácia depistáže detí v MŠ, prečítajte si prosím bližšie info v prílohe oznamu.

Prerušenie prevádzky MŠ 1

Prerušenie prevádzky MŠ

Dátum: 16. 2. 2021

Vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje, že prevádzka MŠ bude od 16.02.2021 do 26.02.2021 prerušená z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí. Prevádzka MŠ bude v marci spustená podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a po opätovnom zisťovaní záujmu o umiestnenie dieťaťa v MŠ. Zároveň Vás žiadame o sledovanie našej súkromnej FB skupiny: Materská škola Nižná Myšľa, kde budú zverejnené aktuálne info pre rodičov aj deti.

Žiadosť o nahlásenie záujmu umiestnenia dieťaťa v MŠ od 8.2.2021 1

Žiadosť o nahlásenie záujmu umiestnenia dieťaťa v MŠ od 8.2.2021

Dátum: 4. 2. 2021

Vážení rodičia, vedenie MŠ Hlavná 346, Nižná Myšľa vás žiada o nahlásenie záväzného záujmu o umiestnenie dieťaťa v MŠ od 8.2.2021. Bližšie info v texte.

Oznam MŠ 1

Oznam MŠ

Dátum: 15. 1. 2021

Vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje, že na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR pre nástup žiakov do škôl počas lockdownu ostáva prevádzka MŠ naďalej prerušená. O prípadných zmenách Vás budeme hneď informovať. Sledujte prosím našu súkromnú facebookovú skupinu: Materská škola Nižná Myšľa, kde budú pre deti pripravené vzdelávacie aktivity. Vypracované zadania prinesú deti pri opätovnom nástupe do MŠ. S prianím pevného zdravia kolektív MŠ.

Oznam MŠ 1

Oznam MŠ

Dátum: 5. 1. 2021

Vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje, že na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR pre nástup žiakov do škôl počas "lockdownu" bude prevádzka MŠ prerušená od 11.01.2021 do 15.01.2021. Nástup do MŠ je plánovaný na 18.01.2021. V čase od 11.01.2021 sledujte prosím našu súkromnú facebookovú skupinu: Materská škola Nižná Myšľa, kde budú pre deti pripravené vzdelávacie aktivity. Vypracované zadania prinesú deti pri opätovnom nástupe do MŠ. S prianím pevného zdravia kolektív MŠ.

Zobrazené 1-30 z 94

Inštitúcie v obci

Voľby prezidenta SR 2024

voľby prezidenta SR 2024

Prepravná služba SČK

prepravná služba

Naturpack

naturpack

PHSR 2021-2027

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google play
a

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Rímskokatolícka Farnosť

odkaz na farnosť

Odkazy

Územné plány

GDPR

-

Facebook

odkaz na facebook

Kamerový systém

Kamerový systém

Elektronické služby

elektronické služby