A picture

Výber jazyka

  • sk
  • en

Navigácia

Obsah

O nás

Zriaďovateľom MŠ je obec Nižná Myšľa. MŠ sídli na 1. poschodí  v spoločnej budove so Základnou školou. Je umiestnená mimo centrálnej časti obce v krásnom prírodnom prostredí. Naša  MŠ má 2 triedy, ktoré navštevujú deti vo veku od 2,5 do 6 rokov.

Prevádzková doba je od 6:30 hod do 16:30 hod.

Zameranie školy

-rozvíjať u detí environmentálne cítenie ,formovať humánny a morálny vzťah k ochrane a tvorbe životného prostredia,
-zameriavať sa na zlepšenie zdravého životného štýlu a podporu zdravia pomocou rôznych pohybových aktivít, zdravej výživy, vštepovať  deťom zásady zdravého životného štýlu,
-rozvíjať úzku spoluprácu medzi školou a rodinou, upevňovať dobré vzájomné vzťahy,
-získavať základy cudzieho jazyka prostredníctvom krúžku anglického jazyka pod vedením
p.uč.Bittovej zo ZŠ Ždaňa,
-rozvíjať pohybové,psycho-motorické a komunikatívne schopnosti a zručnosti prostredníctvom literárno-dramatického krúžku v spolupráci so ZUŠ Čaňa

Kolektív  MŠ

Kolektív tvoria  4 pedagogickí zamestnanci :                                                                                                    
Vladimíra Vaňková  - riaditeľka MŠ                                                                                                                                                  Klára Kubušová                                                                                                                                                                                   Danka Ferencová                      
Erika Svatonová      
Prevádzková zamestnankyňa MŠ:                                                                                                                              
Ľudmila Jamborová                                                                                                                                                         

 

Správy

prvá
z 2
ďalší posledná

Oznam pre rodičov - fotografovanie

MŠ oznamuje rodičom, že fotografovanie detí sa prekladá kvôli nepriaznivému počasiu na pondelok 25.06.2018. celý text

ostatné | 21. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznam pre rodičov - zmena termínu výletu MŠ

MŠ oznamuje rodičom, že výlet na Alpinku sa uskutoční 18.06.2018. Zraz detí do 7.45 hod. v MŠ. celý text

ostatné | 8. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Aktivity materskej školy v mesiaci jún

28.05.-08.06.2018
-absolvovanie predplaveckého kurzu na Mestskej krytej plavárni v Košiciach.
04.06.2018
-naše deti oslávia sviatok MDD milou akciou: "Kreslí celá škôlka",
20.06.2018
- sa uskutoční školský výlet detskou železnicou na Alpinku,
29.06.2018
- rozlúčka s predškolákmi - budúcimi prvákmi, na slávnostnej rozlúčke.
Prajeme im veľa úspechov v škole!
celý text

ostatné | 4. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Z dôvodu novely zákona o ochrane osobných údajov, predkladáme zákonným zástupcom detí tlačivo "Súhlas dotknutej osoby", ktoré je potrebné podpísať a doručiť do MŠ. Ďakujeme. celý text

ostatné | 22. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Podujatia v Materskej škole v máji

02.05.2018 nás navštívilo pojazdné planetárium, deti získali hravou formou predstavu o vesmíre.
07.05.2018 talentované dievčatá Saška a Danielka reprezentovali našu školu na Obvodnej speváckej súťaži ,,Ružový vienok“ v Skároši. Srdečne ďakujeme.
14.05.2018 sa pri príležitosti zápisu do MŠ uskutoční ,,Deň otvorených dverí MŠ“ ,naši budúci kamaráti budú mať možnosť pozrieť si priestory našej školy či vidieť pri hrách našich škôlkarov.
15.05.2018 naše deti potešia mamičky pri príležitosti Dňa matiek ľudovým pásmom riekaniek, pesničiek a tancov na slávnostnej besiedke .
28.05.-08.06.2018 deti absolvujú predplavecký kurz na Mestskej krytej plavárni v Košiciach.
celý text

ostatné | 10. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Podujatia v Materskej škole v apríli

Dňa 09.03.2018 sa mladé talenty z našej MŠ zapojili do 22.ročníka medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže "Zelený svet 2018". Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže bude 30.04.2018. Držte nám prsty!!!
Ostatné informácie v prílohe.
celý text

ostatné | 4. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznam pre rodičov

Riaditeľstvo MŠ Nižná Myšľa oznamuje rodičom, že dňa 23.03.2018 (piatok)bude materská škola so súhlasom zriaďovateľa z technických príčin zatvorená. celý text

ostatné | 21. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Akcie v Materskej škole v mesiaci marec

Akcie, ktoré čakajú našich najmenších v marci. celý text

ostatné | 28. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
Zápis detí a Deň otvorených dverí v našej MŠ 1

Zápis detí a Deň otvorených dverí v našej MŠ

V zmysle zákona MŠ SR č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019 sa uskutoční od 14.05.2018 do 18.05.2018 v čase od 8.00-16.00hod.
Deň otvorených dverí v našej MŠ bude 14.5. 2018 v čase od 9:15 do 11:15 hod. Tešíme sa na Vás a Vaše ratolesti. (bližšie informácie v prílohe)
celý text

ostatné | 12. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Týždeň ľudových remesiel

V dňoch 19.02.-23.02.2018 - v rámci "Týždňa ľudových remesiel" sa deti našej materskej školy v spolupráci so ZŠ v Nižnej Myšli oboznámia s hrnčiarstvom,tkáčstvom a spoločne s p. učiteľkou Svatonovou sa naučia pripraviť kvások a upiecť chlebík. celý text

ostatné | 12. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Aktuality v mesiaci február

Podujatia, ktoré plánujeme v mesiaci február v našej MŠ. celý text

ostatné | 6. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Zápis detí do MŠ na školský rok 2017/2018

Riaditeľstvo MŠ v Nižnej Myšli oznamuje, že zápis detí pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v termíne od 15.05.2017 do 19.05.2017, vždy od 7.30 do 16:00hod.
Bližšie informácie v prílohe. celý text

ostatné | 26. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
prvá
z 2
ďalší posledná