Menu
Obec Nižná Myšľa
Nižná Myšľa

Oznam pre rodičov žiakov ZŠ v Nižnej Myšli

Nástup do ZŠ v Nižnej Myšli od 8.2.2021 1

V zmysle rozhodnutia ministra školstva s účinnosťou od 8. februára 2021 a manuálu Návrat do škôl vydaného MŠVVaŠ SR oznamujeme rodičom žiakov Základnej školy v Nižnej Myšli, že dňom 8.2.2021 sa začala v ZŠ Nižná Myšľa prezenčná výučba. Podmienkou nástupu do školy je negatívny test na ochorenie COVID 19 nie starší ako 7 dní aspoň u jedného zákonného zástupcu žiaka, resp. potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID 19 nie staršie ako 3 mesiace.
Upozorňujeme, že je potrebné zabezpečiť si uvedené doklady, aby sa nimi rodičia mohli preukázať pri nástupe žiakov do školy.
Bližšie podrobnosti nájdete v prílohe oznamu.

  Školská dochádzka

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude

zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho

dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo

formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí

v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej

dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič

nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva

daného ročníka,

4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

 

Uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR. Zákonný

zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

• im bola nariadená karanténa/izolácia,

• ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo

RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,

• ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu

choroby dieťaťa.

Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej

zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.

Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

Dátum vloženia: 8. 2. 2021 13:38
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 2. 2021 14:30
Autor: Správce Webu

Inštitúcie v obci

Voľby prezidenta SR 2024

voľby prezidenta SR 2024

Prepravná služba SČK

prepravná služba

Naturpack

naturpack

PHSR 2021-2027

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google play
a

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Rímskokatolícka Farnosť

odkaz na farnosť

Odkazy

Územné plány

GDPR

-

Facebook

odkaz na facebook

Kamerový systém

Kamerový systém

Elektronické služby

elektronické služby