A picture

Výber jazyka

  • sk
  • en

Odkazy

fara

FB

Územné plány

Aktuálne počasie

dnes, utorok 31. 3. 2020
7 °C -1 °C
streda 1. 4. 8/-2 °C
štvrtok 2. 4. 11/0 °C
piatok 3. 4. 12/0 °C

Voľby do NR SR 2020

Voľby do NR SR 2020

Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 17
posledná

Prevoz prvých buniek z Nižnej Myšle

Dnes sme začali s rozoberaním prvých buniek, takto to bude pokračovať počas nasledujúcich dní.
(fotogaléria) celý text

ostatné | 20. 7. 2016 | Autor: Správce Webu
Omša pri Koscelku 1

Omša pri Koscelku

Obce Nižná a Vyšná Myšľa Vás pozývajú na tradičnú omšu pri Koscelku, ktorá sa uskutoční pri príležitosti sviatku sv. Magdalény, dňa 24.7.2016 o 10:30 hod. Po omši Vás pozývame na guláš a občerstvenie. Do zábavy zahrá skupina Atlantic z Kračúnoviec. celý text

náš tip | 14. 7. 2016 | Autor: Správce Webu

Nebezpečenstvo vzniku požiaru

V zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Košice I - IV a Košice - okolie do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
ZAKAZUJE SA NAJMä:
-zakladať oheň na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo jeho šírenia,
- používať otvorený oheň na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo jeho šírenia,
- fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety v prírodnom prostredí,
- SPAĽOVAŤ ZVYŠKY STROMOV A PORASTOV PRI UPRATOVANÍ POZEMKOV!!!!! celý text

ostatné | 14. 7. 2016 | Autor: Správce Webu
Osadenie zvona 1

Osadenie zvona

Dnes sme za pomoci pracovníkov VPP osadili zvon, ktorý OZ Dúhová stonožka zakúpilo prostredníctvom finančného príspevku od obce. Veľká vďaka patrí pánovi Ľudovítovi Peterčákovi za realizáciu tohto diela šikovnými rukami. Nájsť ho môžete pri kaplnke sv. Jána Nepomúckeho pri lávke cez rieku Olšava.Dúfame, že nám bude dlho slúžiť. ĎAKUJEME! celý text

ostatné | 12. 7. 2016 | Autor: Správce Webu

Voľné pracovné miesto pedagogického zamestnanca v Základnej škole Nižná Myšľa

V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: celý text

ostatné | 11. 7. 2016 | Autor:

Zmena z dôvodu čerpania dovolenky

Oznamujeme občanom, že MUDr. Králová z dôvodu čerpania dovolenky do 15.7.2016 (vrátane) neordinuje.
Ordinovať bude opäť od 18.07.2016.
Ďakujeme. celý text

ostatné | 11. 7. 2016 | Autor: Správce Webu

Zber elektroodpadu

Spoločosť H+EKO uskutoční v obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov v piatok, 15. júla od 9:30 hod.
Bližšie informácie na letáčiku v prílohe. celý text

ostatné | 11. 7. 2016 | Autor: Správce Webu

1. júla bude Pošta zatvorená

Vedúca Pošty v obci Nižná Myšľa oznamuje, že zajtra, 1. júla 2016 bude pošta z technických príčin zatvorená. Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 30. 6. 2016 | Autor: Správce Webu
Dni mikroregiónu HORNÁD 1

Dni mikroregiónu HORNÁD

Aj tento krát sa môžete tešiť na bohatý športovo - kultúrny program. Dávame do pozornosti, že v nedeľu, 26.06.2016 bude zabezpečená preprava autobusom. Odchod autobusu je o 13:00 hod. od Obecného úradu a ďalšia možnosť nástupu je na zastávke pri Futbalovom štadióne. celý text

náš tip | 22. 6. 2016 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na členskú schôdzu urbárskej spoločnosti

Výbor Urbárskej spoločnosti Nižná Myšľa Vás v zmysle zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu, 9. 7. 2016 o 14,00 hod.
v sále Kultúrneho domu v Nižnej Myšli.
celý text

ostatné | 21. 6. 2016 | Autor: Správce Webu
DIPLOM za 3. miesto

Získali sme 3. miesto

Na základe pozvania Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sa náš starosta Ing. Miroslav Sisák zúčastnil 8. júna 2016 v Bratislave, na vyhodnotení súťaže s názvom "Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2015" v kategórii A - bytové domy s úsporným riešením bytov. Spomedzi 14 súťažiacich obcí z celého Slovenska, ktoré realizovali výstavbu bytových domov, sme získali DIPLOM za krásne 3. miesto a zároveň dotáciu v hodnote 1200 eur, ktorú starosta prevzal z rúk pána ministra Romana Brecelyho. Veľké poďakovanie patrí za odvedenú prácu bývalému starostovi, p. Ľudovítovi Gregovi, pani Darine Dieovej za stavebný dozor, projektantom, zhotoviteľovi - Inžinierske stavby, a. s. a celému tímu, ktorý priložil ruku k dielu. celý text

ostatné | 16. 6. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Myšľanský fest

Pri príležitosti MDD Vás pozývame na akciu "Myšľanský fest", ktorá sa uskutoční už túto sobotu na archeologickej lokalite. Tešiť sa môžete na veľmi zaujímavý program. celý text

náš tip | 7. 6. 2016 | Autor: Správce Webu

Pracovné stretnutie pred prípravou osláv MDD

Pozývame Vás na pracovné stretnutie pri príležitosti organizovania oslavy sviatku našich detičiek - MDD. Všetci, ktorí chcú podať svoju pomocnú ruku pri realizácii tohto podujatia, sú vítaní v pondelok 6. júna 2016 o 18:45 hod. na Obecnom úrade.
Tešíme sa na spoluprácu. celý text

ostatné | 3. 6. 2016 | Autor: Správce Webu

Futbalový zápas

Pozývame Vás na futbalový zápas, ktorý sa uskutoční 5.6.2016 o 17:00 na miestnom futbalovom štadióne. celý text

náš tip | 3. 6. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Ďakujeme za nové siete

Touto cestou by sme chceli poďakovať rodine Ruščákovej, že našej obci darovala siete na bránky. celý text

náš tip | 30. 5. 2016 | Autor: Správce Webu

Príprava na MDD

Oslava Medinárodného dňa detí bude v našej obci 11.6.2016 na archeologickej lokalite. Pri tejto príležitosti by sme opäť skrášlili toto okolie. Preto Vás pozývame na prípravnú brigádu, ktorá sa uskutoční 4.6.2016 od 8:00. Tešíme sa na Vašu účasť. celý text

náš tip | 30. 5. 2016 | Autor: Správce Webu

Očkovanie psov a mačiek

V sobotu, 28.05.2016 od 10:00 hod. sa uskutoční pred Obecným úradom očkovanie psov a mačiek od veku zvieraťa min. 3 mesiace. Cena očkovania je 8 eur. celý text

ostatné | 24. 5. 2016 | Autor: Správce Webu

FINÁLE VÝSADBY ZELENE ZABEZPEČENEJ CEZ PROJEKT "PoD-OBECNÝ PARK NIŽNÁ MYŠĽA"

Vďaka dotácii z Environmentálneho fondu sme úspešne dokončili výsadbu zelene v Obecnom parku pri kaštieli. (fotogaléria) celý text

ostatné | 24. 5. 2016 | Autor: Správce Webu

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ - vydarené podujatie

Pri príležitosti celosvetového podujatia sa aj naša obec zúčastnila sprístupnením Obecného múzea do neskorých večerných hodín. Veľké poďakovanie v súvislosti s archeologickým výskumom patrí p. Olexovi. Za kvalitný výklad podaný návštevníkom ďakujeme pani Elene Peterčákovej, Marte Grendelovej a Márii Jámborovej. Sprístupnený bol aj Kostol sv. Mikuláša, v ktorom sprevádzala pani Helena Jobbágyová. Veľká vďaka ďalej patrí všetkým poslancom, ktorých neobmedzili iné povinnosti, menovite Katke Baltesovej, Jaroslavovi Kmecovi, Petrovi Jobbágymu, Petrovi Orendášovi a Matúšovi Lukáčovi a pracovníkom OcÚ a VPP, ktorí sa podieľali na príprave sprístupnením a uprataním nádvoria a podzemných priestorov kláštora spolu s p. Ľudovítom Gregom a p. Andreou Guľovou. Nesmieme taktiež zabudnúť na pomoc rodiny Bohušovej, ktorá túto akciu zabezpečila materiálne.
Projekciu na prezentáciu dokumentu o archeologickom výskume zabezpečil pán Kavulič. (fotogaléria) celý text

ostatné | 24. 5. 2016 | Autor: Správce Webu

Spolufinancovanie 5. ročníka akcie "Návrat na Várhegy"

V súvislosti s požiadavkou starostu Obce Nižná Myšľa, adresovanou Úradu KSK o spoluprácu s organizovaním 5. ročníka akcie "Návrat na Várhegy", sme dostali kladnú odpoveď a prísľub riaditeľa Košického samosprávneho kraja, pána Ing. Ondreja Bernáta o navýšení rozpočtu Východoslovenského múzea - organizácie v zriadovateľskej pôsobnosti KSK - za účelom spoluorganizovania nášho podujatia.
Zároveň sme boli oboznámení s iniciatívou Odboru kultúry a cestovného ruchu KSK v súvislosti so zapojením Obce Nižná Myšľa do projektu s názvom "EXPAST" Programu cezhraničnej spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA-MAĎARSKO 2014 - 2020. celý text

ostatné | 24. 5. 2016 | Autor: Správce Webu
Košická Noc múzeí a galérií  1

Košická Noc múzeí a galérií

Mesto Košice sa už siedmy krát pripojí k stovkám miest na celom svete, ktoré na jednu noc otvoria brány svojich múzeí a galérií pre všetkých, ktorí sa chcú preniesť do dôb minulých.....
Keďže aj naša obec sa môže pýšiť krásnym múzeom, stali sme sa súčasťou uvedeného podujatia. Počas podujatia platí do múzeí a galérií jednotné zvýhodnené vstupné, ktoré zaplatíte v prvom navštívenom múzeu, či galérii a do ostatných už máte vstup zdarma! Zvýhodnené vstupné pre dospelých sú 2€, deti do 15 rokov, dôchodcovia a ZŤP 1 €. Rodinný lístok (2 dospelí + deti) 5 €.
Program "NOC MÚZEÍ" v článku..
celý text

ostatné | 19. 5. 2016 | Autor: Správce Webu
Noc múzeí a galérií 2

Noc múzeí a galérií

Pri príležitosti akcie "Noc múzeí a galérií" sme sa rozhodli zapojiť aj naše obecné múzeum. celý text

náš tip | 15. 5. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Podporte náš projekt

Náš projekt s názvom "Cesta do minulosti - rekonštrukcia vstupného mostu do opevnenej osady I" bol v programe "Vy rozhodujete, my pomáhame 2016" zaradení medzi tri najlepšie v regióne. celý text

náš tip | 12. 5. 2016 | Autor: Správce Webu

Futbalový zápas

II. trieda dospelí celý text

náš tip | 6. 5. 2016 | Autor: Správce Webu

Čistenie komínov

Oznamujeme občanom, že v termíne od 5. do 10. mája (štvrtok až utorok) bude v našej obci súkromná firma vykonávať kontrolu a čistenie komínov. V zmysle zákona č. 314/2004 Z. z. o ochrane pred požiarmi, je každý občan - majiteľ rodinného domu povinný zabezpečiť pravidelné čistenie a kontrolu komínov kominárom. Minimálne raz za 12 mesiacov sa majú čistiť aj komíny, ktoré sú napojené na spotrebiče na plynné palivo. Objednávky v prípade záujmu môžete realizovať na telefónnom čísle 056/6763435 alebo 0907 926 400, u p. Ľubomíra Kostovčíka. celý text

ostatné | 3. 5. 2016 | Autor: Správce Webu

Umiestnenie VKK v sobotu 30.04.2016

Oznamujeme občanom, že v rámci jarného upratovania budú ďalšie veľkokapacitné kontajnery umiestnené v sobotu, 30. apríla v našej obci v čase od 6:30 do 15:00 hod. na ulici Hlavná a Široká. Prosíme o rešpektovanie lokality zberu a dôrazne upozorňujeme občanov, aby nevhadzovali do kontajnerov stavebný odpad, pneumatiky a konáre zo stromov. Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 26. 4. 2016 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie OZ

Starosta obce Nižná Myšľa, v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení, zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25.04.2016 (pondelok) o 17:00 hod.
v Kultúrnom dome Nižná Myšľa. (program zasadnutia v článku)
celý text

ostatné | 20. 4. 2016 | Autor: Správce Webu

Futbalový turnaj

Stretneme sa prvého mája. celý text

ostatné | 19. 4. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Futbalové zápasy

Pozývame Vás na futbalové zápasy, ktoré sa uskutočnia tento týždeň na miestnom futbalovom štadióne.
celý text

ostatné, náš tip | 14. 4. 2016 | Autor: Správce Webu
Bezbariérový prístup dokončený 1

Bezbariérový prístup dokončený

Krôčik za krôčikom.. celý text

ostatné | 12. 4. 2016 | Autor: Správce Webu
prvá
z 17
posledná