A picture

Výber jazyka

  • sk
  • en

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 20. 8. 2018
31 °C 16 °C
utorok 21. 8. 31/19 °C
streda 22. 8. 31/19 °C
štvrtok 23. 8. 27/17 °C

Odkazy

logo

logo

Kontakt

starosta@niznamysla.sk

info@niznamysla.sk

iveta.lackova@niznamysla.sk

jarmila.matisova@niznamysla.sk

alzbeta.mozgova@niznamysla.sk

 

podatelna@niznamysla.sk

webmaster@niznamysla.sk
 

NAHLASOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI v zmysle zák. č.  307/2014 Z. z. 
o nahlasovaní protispoločenskej činnosti:

kontrolor.niznamysla@gmail.com
 

Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 10
posledná

Prechádzka tajomným lesom

OZ Dúhová stonožka a obec Nižná Myšľa Vás pozývajú na "Prechádzku tajomným lesom". Vstup bude pri kaplnke sv. Jána (pri lávke cez rieku Olšava). Vstupná brána do tajomného lesa bude otvorená od 20:00 dňa 31.8.2018 (piatok). Akcia je určená pre všetky vekové kategórie. PS: nezabudnite si priniesť baterku. celý text

ostatné | 20. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Obmedzenie úradných hodín

Vážení občania, v pondelok a utorok 20. - 21.08.2018 budú úradné hodiny Obecného úradu z dôvodu vysokých teplôt obmedzené do 14:00 hod. Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 20. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Zasielanie pripomienok k CP - Eurobus

Spoločnosť Eurobus, a. s. pripravuje parciálnu poradu v súvislosti s tvorbou a aktualizáciou cestovného poriadku pravidelnej autobusovej dopravy. Vyzývame preto opäť všetkých občanov, ktorí majú požiadavky a návrhy na úpravu, aby ich najneskôr do 13. septembra 2018 zasielali na e-mail starostu obce: starosta@niznamysla.sk alebo oznámili svoje požiadavky osobne na obecnom úrade. Ďakujeme celý text

ostatné | 20. 8. 2018 | Autor: Správce Webu
Košice Night Run 2018 1

Košice Night Run 2018

Opäť máte možnosť súťažiť v družstve TJ Nižná Myšľa. celý text

ostatné | 17. 8. 2018 | Autor: Správce Webu
Návrat na Várhegy 2018 1

Návrat na Várhegy 2018

Od piatka 24. 8. 2018 do nedele 26. 8.2018 sa na archeologickej lokalite Várhegy v Nižnej Myšli uskutoční 7. ročník podujatie Návrat. Na tri dni lokalita ožije pravekými remeslami. Budeme budovať repliku pravekej kuchynskej pece, vypaľovať keramické nádoby podľa pravekých technológií a tiež taviť a odlievať bronz. Návštevníkov čaká aj hrnčiarsky kurz na výrobu keramických nádob v rukách, prehliadka archeologického výskumu a Myšľanského obecného múzea. Na samotnej lokalite vzniká archeologický skanzen pozostávajúci z replík pravekých príbytkov, hospodárskych objektov a opevnenia. celý text

náš tip | 17. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Úhrada daní a poplatkov - ak ste náhodou pozabudli

Vážení občania – daňovníci,
touto cestou by sme chceli upozorniť tých z Vás, ktorí z rôznych dôvodov nestihli alebo pozabudli uhradiť svoje záväzky súvisiace s daňovými poplatkami.

Obec Nižná Myšľa, ako správca dane podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "daňový poriadok") na základe § 80 ods. 1 daňového poriadku, vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov a užívateľov pozemkov a stavieb v katastri obce Nižná Myšľa a vlastníkov psov, ktorí voči obci nemajú uhradené dane z nehnuteľností, daň za psa a poplatky za komunálny, drobný stavebný odpad a stočné za rok 2017 a predchádzajúce roky, aby svoje záväzky uhradili v hotovosti počas úradných hodín na obecnom úrade alebo prevodom na číslo účtu obce -

IBAN: SK63 5600 0000 0004 3893 2005.

Upozorňujeme Vás, že úhradu môžete vykonať najneskôr do 15. septembra 2018, kedy bude vykonaná inventúra nedoplatkov.

Po vykonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch obec pristúpi na základe § 52 ods.2, 3, 4 daňového poriadku ku zverejneniu zoznamu dlžníkov. Po nerešpektovaní upozornenia rozpošle obec výzvy na úhradu nedoplatkov konkrétnym osobám, ktoré v uvedenom termíne dodatočne nezaplatia a následne začne voči neplatičom exekučné konanie v súlade s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov. celý text

ostatné | 15. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Zákaz využívania lesov verejnosťou!!!

Okresný úrad Košice - okolie, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy vydáva v zmysle § 30 ods. 4 zákona o lesoch zákaz využívania lesov verejnosťou v čase od 3. augusta 2018 až do odvolania. Tento zákaz bol vydaný z dôvodu zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v okrese Košice - okolie. Tento zákaz sa vzťahuje na všetky lesné pozemky v okrese Košice - okolie. celý text

ostatné | 13. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Plánovaná odstávka distribúcie elektrickej energie

VSD, a. s. oznámila obci plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 27. augusta 2018 v čase od 07:30 h do 18:30 hod. v lokalite ulíc Obchodná, Hlboká, Školská, Lesná, Nádeje, Veľká Nemecká, Malá Nemecká; celá ul. Staničná okrem č.d. 111, celá ul. Repiská okrem č.d. 408, ul. Kopaničná od č.d. 6 po č.d. 10, od č.d. 12 po č.d. 23, od č.d. 24 po č.d. 52 párne, č.d. 37, 39, č.d. 429, 455, 464 a domy bez popisných čísel v danom úseku obce.celý text

ostatné | 13. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Obmedzená prevádzka pošty a obecného úradu

Vážení občania, Obec Nižná Myšľa oznamuje, že z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie bude v dňoch 24. - 27. júla 2018 zatvorený obecný úrad a pošta. Pošta bude poskytovať služby v obmedzenom režime, v piatok, dňa 27.07. bude otvorená od 9:00 hod.pre vybavenie neelektronických poštových služieb. Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 23. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Plánované odstávky el. energie v dňoch 24. - 27.07.2018

VSD, a. s. oznámila obci plánované prerušenie dodávky elektrickej energie v dňoch 24. - 27.07.2018 v čase najskôr od 07:20 hod. do 18:00 hod. na týchto miestach:celé ulice Obchodná, Hlboká, Školská, Lesná, Nádeje, Veľká Nemecká, Malá Nemecká; celá ul. Staničná okrem č.d. 111, celá ul. Repiská okrem č.d. 408, ul. Kopaničná od č.d. 6 po č.d. 10, od č.d. 12 po č.d. 23, od č.d. 24 po č.d. 52 párne, č.d. 37, 39, č.d. 429, 455, 464 a domy bez popisných čísel v danom úseku obce. Ďakujeme za Vaše strpenie a pochopenie. celý text

ostatné | 23. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
Nové sedenia na lúke pri Koscelku 1

Nové sedenia na lúke pri Koscelku

V týchto dňoch za pomoci VPP pracovníkov a pána L. Ruščáka, st. sa nám podarilo postaviť nové sedenie na lúke pri Koscelku. Veríme, že vydrží aspoň tak dlho, ako vydržalo to pôvodné a my sami si ho nezničíme. ĎAKUJEME. celý text

ostatné | 19. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Stretnutie katolíckej mládeže - zrušenie podujatia a rozpis sv. omší

S veľkým poľutovaním Vám oznamujeme, že z dôvodu dlhodobého nepriaznivého počasia, ktoré nám skomplikovalo celú realizáciu a samotné uskutočnenie podujatia, sa "Stretnutie katolíckej mládeže" v termíne 20.-22.07.2018 ruší. Zároveň vám oznamujeme, že podľa pôvodného programu vytvoreného v súvislosti s týmto podujatím, sa v piatok 20.07. o 21:00 hod. uskutoční nočná sv. omša pri Koscelku a v sobotu 21.07. o 9:00 hod. bude sv. omša v Kostole sv. Mikuláša.Pre verejnosť bude sprístupnené obecné múzeum. Plánovaná nočná Krížová cesta bude v sobotu o 22:00 hod. a slávnostná sv. omša sa odslúži v nedeľu o 10:30 v Kostole sv. Mikuláša. Ďakujeme za Vaše pochopenie. celý text

ostatné | 18. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Čerpanie dovolenky - MUDr. Králová

MUDr. Králová oznamuje, že z dôvodu čerpania dovolenky v termíne od 16.07. do 03.08.2018 bude zastúpená MUDr. Kolesárovou v Zdravotnom stredisku obce Čaňa. celý text

ostatné | 12. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Plánované odstávky distribúcie elektrickej energie

Vážení občania, VSD, a. s. ohlásila Obci Nižná Myšľa prerušenie distribúcie elektriny dňa 19. júla 2018 od 07:20 h do 17:00 hod. v lokalite ulíc: Športová, Poštová, Mäsiarska, Strmá,Pri Hornáde, Slivková, Skladná, ul. Hlavná od č.d. 232 po č.d. 270 párne, č.d. 273, od č.d. 275 po č.d. 311, č.d. 313, 315, od č.d. 317 po č.d. 353, od č.d. 355 po č.d. 383 nepárne, č.d. 447, 459, ul. Družstevná od č.d. 174 po č.d. 396, ul. Repiská č.d. 408. V mesiaci júl bude prerušená dodávka el. energie ešte v termínoch 20. a 23. júla v rovnakom čase na uliciach Hlavná, Široká, Družstevná, Pri Hornáde, Športová, Varheďná, Poštová, Mäsiarska, Strmá, Slivková, Skladná a ulica Repiská č.d. 408. O odstávkach v termínoch 24., 25, 26. a 27. júla Vás budeme včas informovať. Ďakujeme za Vaše pochopenie.celý text

ostatné | 9. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
Stretnutie katolíckej mládeže 1

Stretnutie katolíckej mládeže

Tento rok chceme obnoviť akciu Stretnutie katolíckej mládeže. Táto akcia tu bola v minulosti no nikto (ani starší občania) si ju už nepamätajú. Vďaka starej vlajke, ktorú sme mali celý čas zavesenú v našom obecnom múzeu sme prišli na to, že tento rok by bolo 80-te výročie. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli usporiadať Výročné stretnutie katolíckej mládeže vo farnosti Nižná Myšľa v spolupráci s obcou Nižná a Vyšná Myšľa. celý text

náš tip | 7. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Obmedzenie dodávky elektrickej energie

VSD, a. s. oznámila obci naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom NIŽNÁ MYŠĽA - celé ulice: Hlavná, Široká, Družstevná, Pri Hornáde, Športová, Varheďná, Poštová, Mäsiarska, Strmá, Slivková, Skladná a ul. Repiská č.d. 408 v dňoch:
3. júl 2018 od 07:20 h do 16:30 h
4. júl 2018 od 07:30 h do 16:30 h
celý text

ostatné | 29. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Zrušenie Lekárskej služby prvej pomoci

Od 1.7.2018 dochádza k zrušeniu LSPP, ktorú nahradí Ambulantná pohotovostná služba (APS), zabezpečená prostredníctvom nových pevných bodov nachádzajúcich sa v spádových územiach. Bližšie informácie v prílohe. celý text

ostatné | 28. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
Obmedzenia pri rekonštrukcii chodníka na Hlavnej ulici 1

Obmedzenia pri rekonštrukcii chodníka na Hlavnej ulici

Vážení občania, isto ste si všimli, že v našej obci prebieha rekonštrukcia panelového chodníka na Hlavnej ulici. Ospravedlňujeme sa za dočasné obmedzenia, ktoré poniektorým z vás vznikli a veríme, že onedlho nás všetkých poteší výsledok tejto práce. Ďakujeme. celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Košice I až IV a Košice - okolie od 15.06.2018 až do odvolania. Bližšie informácie v prílohe oznamu. celý text

ostatné | 18. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber elektrospotrebičov

Staré a nefunkčné práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie, televízory, rádia, počítače, tlačiarne, kalkulačky, vysávače, žehličky, fritézy, hriankovače, svietidlá, batérie, rôzne malé domáce elektrospotrebiče, telefónne prístroje, mobily, vŕtačky, kosačky a mnoho iných veľkých aj malých nefunkčných elektrospotrebičov netreba nikde nosiť.

V snahe zabrániť neoprávnenému rozoberaniu a následnému neporiadku v obci, nechajte nefunkčné elektrické spotrebiče na Vašom pozemku za bránou a nahláste presnú adresu na Obecný úrad alebo na tel. č.: +421 915 492 511, +421 55 674 87 77, kde sa elektroodpad nachádza. Zvoz sa uskutoční:
11.06.2018
o 10:00 hod. celý text

ostatné | 6. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Opatrenia pre chovateľov ošípaných

V prílohe Vám poskytujeme opatrenia zaslané RPaVS Košice - okolie, z dôvodu možného rizika nákazy ošípaných. celý text

ostatné | 31. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Deň detí - Myšľanský fest

V sobotu 2.6.2018 bude na našej archeologickej lokalite opäť veselo. Budeme oslavovať Medzinárodný deň detí. Akcia bude trvať v čase od 9:30 do 13:30. celý text

náš tip | 24. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Registrácia chovateľov ošípaných - nariadenie RVaPS Košice - okolie

Na základe nariadenia Regionárnej veterinárnej potravinovej správy (RVPS) Košice-okolie žiadame chovateľov ošípaných (aj neregistrovaných, aj chovateľov, ktorí majú iba jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu), aby sa zaregistrovali osobne alebo telefonicky na Obecnom úrade najneskôr do 25.5.2018 v úradných hodinách. Podrobné informácie nájdete v prílohe oznamu. Ďakujeme! celý text

ostatné | 23. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Klaster cestovného ruchu

Obec Nižná Myšľa sa zapojila do "Klastra cestovného ruchu Slanské vrchy", ktorého cieľom je najmä rozvoj regiónu Slanské vrchy prostredníctvom aktivít v oblasti vidieckeho cestovného ruchu. Bližšie informácie si prečítate pod týmto odkazom: https://www.slanskevrchy.eu/nizna-mysla/ celý text

ostatné | 23. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Zatvorený obecný úrad

Dňa 16.5.2018, streda, bude obecný úrad zatvorený z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie. celý text

ostatné | 15. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
Noc múzeí a galérií v Nižnej Myšli 1

Noc múzeí a galérií v Nižnej Myšli

Aj tento rok pre Vás otovríme priestory nášho obecného múzea v rámci akcie Noc múzeí a galérií. celý text

ostatné | 14. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Prerušenie zberu biologického odpadu

V období od 7. do 15. mája sa v obci nebude zbierať biologický odpad z dôvodu čerpania dovolenky pracovníka OcÚ. Prosíme, aby ste v tejto súvislosti nevykladali spomínaný odpad pred svoje príbytky. Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 4. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Jarné upratovanie ukončené

Vážení občania, oznamujeme vám, že jarné upratovanie našej obce je ukončené. Vyviezli sme spolu 21 veľkokapacitných kontajnerov. Ďakujeme, že s nami spolupracujete pri čistení a zveľaďovaní Nižnej Myšle, ktorá je našim spoločným domovom. V prípade, ak máte záujem o individuálnu objednávku VKK v rámci čistenia svojej nehnuteľnosti, máte možnosť kontaktovať bezplatnú linku spoločnosti KOSIT,a.s.: 0800 156 748, ktorá Vám za poplatok v zmysle cenníka zloží VKK priamo do vášho dvora. Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 30. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznam - pošta

Vedenie pošty oznamuje, že vo štvrtok 26.04.2018 bude pošta z technických príčin zatvorená celý deň. celý text

ostatné | 25. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Nižná Myšľa - Slovenské Mykény

Grécke Mykény boli už v staroveku mestom slávnym, bohatým a opradeným rôznymi povesťami. Malo osobitnú kultúru i stavebnú architektúru. Jeho vtedajší obyvatelia stavali budovy a hrady z veľkých a dobre opracovaných kvádrov. Hlavným vchodom do mesta bola tzv. Levia brána. O minulosti našej obce je toho veľa popísané, sú to také "Slovenské Mykény" - ale v Nižnej Myšli. Vo štvrtok, 26.04.2018 sa tu uskutoční celomestský metodický Deň učiteľov dejepisu mesta Košice s názvom Nižná Myšľa - Slovenské Mykény. celý text

ostatné | 25. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 10
posledná