Obec Nižná Myšľa
Nižná Myšľa

Aktuality

Zobrazeno 571-600 z 642

Upozornenie pre daňových poplatníkov!

Dátum: 23. 8. 2016

Vážení občania – daňovníci,
touto cestou by sme chceli upozorniť tých z Vás, ktorí z rôznych dôvodov nestihli alebo pozabudli uhradiť svoje záväzky súvisiace s daňovými poplatkami.

Obec Nižná Myšľa, ako správca dane podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "daňový poriadok") na základe § 80 ods. 1 daňového poriadku, vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov a užívateľov pozemkov a stavieb v katastri obce Nižná Myšľa a vlastníkov psov, ktorí voči obci nemajú uhradené dane z nehnuteľností, daň za psa a poplatky za komunálny, drobný stavebný odpad a stočné za rok 2015 a predchádzajúce roky, aby svoje záväzky uhradili v hotovosti v úradných hodinách na obecnom úrade alebo prevodom na číslo účtu obce -

IBAN: SK63 5600 0000 0004 3893 2005.

Upozorňujeme Vás, že úhradu môžete vykonať najneskôr do 15. septembra 2016, kedy bude vykonaná inventúra nedoplatkov.

Po vykonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch obec pristúpi na základe § 52 ods.2, 3, 4 daňového poriadku ku zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne začne voči neplatičom exekučné konanie v súlade s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Aktualizácia cestovného poriadku

Dátum: 22. 8. 2016

Spoločnosť Eurobus, a. s. pripravuje koordinačnú poradu v súvislosti s tvorbou a aktualizáciou cestovného poriadku pravidelnej autobusovej dopravy na roky 2016 - 2017. Vyzývame preto všetkých občanov, ktorí majú požiadavky a návrhy na vedenie dopravy do obce, aby ich najneskôr do 28. augusta 2016 zasielali na e-mail starostu obce: starosta@niznamysla.sk alebo oznámili svoje požiadavky osobne na obecnom úrade. Ďakujeme

Nočná cesta lesom

Dátum: 20. 8. 2016

OZ Dúhová stonožka a obec Nižná Myšľa Vás pozývajú na "Prechádzku tajomným lesom". Vstup bude pri kaplnke sv. Jána (pri lávke cez rieku Olšava). Vstupná brána do tajomného lesa bude otvorená od 19:15 do 20:00 dňa 28.8.2016 (nedeľa). Akcia je určená pre všetky vekové kategórie.
PS: nezabudnite si priniesť baterku.

Pracovná brigáda 1

Pracovná brigáda

Dátum: 17. 8. 2016

Ak máte čas a chuť tak Vás radi privítame na našej archeologickej lokalite už túto sobotu. Budeme pokračovať na výstavbe mosta cez priekopu. Tešíme sa na Vás.
Dňa 20.8.2016 od 8:00 hod.

Nočná cesta lesom - pracovné stretnutie

Dátum: 17. 8. 2016

OZ Dúhová stonožka pripravuje akciu pre naše detičky - "Nočná cesta lesom". Pri tejto príležitosti pozývame každého, kto by mal záujem podieľať sa na organizácii tejto akcie do sály kultúrneho domu. Stretnutie sa uskutoční 18.8.2016 o 18:00. Tešíme sa na Vás.

Futbalový zápas

Dátum: 12. 8. 2016

Pozývame Vás na futbalový zápas, ktorý sa uskutoční 14.8.2016 o 16:30 na miestnom futbalovom štadióne.

Pozvánka na brigádu 1

Pozvánka na brigádu

Dátum: 11. 8. 2016

Cez víkend 13.-14. augusta 2016 budeme vymazávať hlinou štíty kolového domu. Začiatok bude v sobotu 13.8. o 8:00 pred archeologickým kempom.

Káčer na bicykli aj v našej obci

Káčer na bicykli aj v našej obci

Dátum: 2. 8. 2016

Nadácia TA3, organizuje aj tento rok charitatívnu akciu, ktorá pomôže ľuďom v núdzi.

#

EuroVelo 11

Dátum: 2. 8. 2016

Dotácia na projekt: "Realizácia projektových dokumentácií vybraných úsekov EuroVelo 11 a Zemplínskej cyklomagistrály v Košickom kraji“

Na futbale v Obci Nižná Myšľa nám záleží

Dátum: 27. 7. 2016

Srdečne pozývame všetkých funkcionárov, hráčov a priateľov futbalu v Obci Nižná Myšľa na stretnutie, ktoré sa uskutoční v nedeľu, 31.07.2016 o 18:00 hod. v Kultúrnom Dome. Hlavnou témou bude samozrejme náš futbal, jeho budúcnosť, návrhy, nápady a postrehy, aby sme ako futbalová obec mohli napredovať.
Budeme radi, ak sa stretnutia zúčastnia všetci tí, ktorí majú záujem pomôcť futbalu v Nižnej Myšli.

Dobrovoľná brigáda pri Koscelku

Dátum: 21. 7. 2016

Pri príležitosti príprav slávnostného nedeľného podujatia pozývame všetkých občanov, ktorí môžu podať pomocnú ruku, na brigádu pri Koscelku.
Stretnutie dobrovoľníkov je v sobotu, 23.07.2016, o 7:30 hod. pri Obecnom úrade. Tešíme sa na spoluprácu.

Prevoz prvých buniek z Nižnej Myšle

Dátum: 20. 7. 2016

Dnes sme začali s rozoberaním prvých buniek, takto to bude pokračovať počas nasledujúcich dní.
(fotogaléria)

Omša pri Koscelku 1

Omša pri Koscelku

Dátum: 14. 7. 2016

Obce Nižná a Vyšná Myšľa Vás pozývajú na tradičnú omšu pri Koscelku, ktorá sa uskutoční pri príležitosti sviatku sv. Magdalény, dňa 24.7.2016 o 10:30 hod. Po omši Vás pozývame na guláš a občerstvenie. Do zábavy zahrá skupina Atlantic z Kračúnoviec.

Nebezpečenstvo vzniku požiaru

Dátum: 14. 7. 2016

V zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Košice I - IV a Košice - okolie do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
ZAKAZUJE SA NAJMä:
-zakladať oheň na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo jeho šírenia,
- používať otvorený oheň na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo jeho šírenia,
- fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety v prírodnom prostredí,
- SPAĽOVAŤ ZVYŠKY STROMOV A PORASTOV PRI UPRATOVANÍ POZEMKOV!!!!!

Osadenie zvona 1

Osadenie zvona

Dátum: 12. 7. 2016

Dnes sme za pomoci pracovníkov VPP osadili zvon, ktorý OZ Dúhová stonožka zakúpilo prostredníctvom finančného príspevku od obce. Veľká vďaka patrí pánovi Ľudovítovi Peterčákovi za realizáciu tohto diela šikovnými rukami. Nájsť ho môžete pri kaplnke sv. Jána Nepomúckeho pri lávke cez rieku Olšava.Dúfame, že nám bude dlho slúžiť. ĎAKUJEME!

Voľné pracovné miesto pedagogického zamestnanca v Základnej škole Nižná Myšľa

Dátum: 11. 7. 2016

V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca:

Zmena z dôvodu čerpania dovolenky

Dátum: 11. 7. 2016

Oznamujeme občanom, že MUDr. Králová z dôvodu čerpania dovolenky do 15.7.2016 (vrátane) neordinuje.
Ordinovať bude opäť od 18.07.2016.
Ďakujeme.

Zber elektroodpadu

Dátum: 11. 7. 2016

Spoločosť H+EKO uskutoční v obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov v piatok, 15. júla od 9:30 hod.
Bližšie informácie na letáčiku v prílohe.

1. júla bude Pošta zatvorená

Dátum: 30. 6. 2016

Vedúca Pošty v obci Nižná Myšľa oznamuje, že zajtra, 1. júla 2016 bude pošta z technických príčin zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.

Dni mikroregiónu HORNÁD 1

Dni mikroregiónu HORNÁD

Dátum: 22. 6. 2016

Aj tento krát sa môžete tešiť na bohatý športovo - kultúrny program. Dávame do pozornosti, že v nedeľu, 26.06.2016 bude zabezpečená preprava autobusom. Odchod autobusu je o 13:00 hod. od Obecného úradu a ďalšia možnosť nástupu je na zastávke pri Futbalovom štadióne.

Pozvánka na členskú schôdzu urbárskej spoločnosti

Dátum: 21. 6. 2016

Výbor Urbárskej spoločnosti Nižná Myšľa Vás v zmysle zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu, 9. 7. 2016 o 14,00 hod.
v sále Kultúrneho domu v Nižnej Myšli.

DIPLOM za 3. miesto

Získali sme 3. miesto

Dátum: 16. 6. 2016

Na základe pozvania Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sa náš starosta Ing. Miroslav Sisák zúčastnil 8. júna 2016 v Bratislave, na vyhodnotení súťaže s názvom "Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2015" v kategórii A - bytové domy s úsporným riešením bytov. Spomedzi 14 súťažiacich obcí z celého Slovenska, ktoré realizovali výstavbu bytových domov, sme získali DIPLOM za krásne 3. miesto a zároveň dotáciu v hodnote 1200 eur, ktorú starosta prevzal z rúk pána ministra Romana Brecelyho. Veľké poďakovanie patrí za odvedenú prácu bývalému starostovi, p. Ľudovítovi Gregovi, pani Darine Dieovej za stavebný dozor, projektantom, zhotoviteľovi - Inžinierske stavby, a. s. a celému tímu, ktorý priložil ruku k dielu.

#

Myšľanský fest

Dátum: 7. 6. 2016

Pri príležitosti MDD Vás pozývame na akciu "Myšľanský fest", ktorá sa uskutoční už túto sobotu na archeologickej lokalite. Tešiť sa môžete na veľmi zaujímavý program.

Pracovné stretnutie pred prípravou osláv MDD

Dátum: 3. 6. 2016

Pozývame Vás na pracovné stretnutie pri príležitosti organizovania oslavy sviatku našich detičiek - MDD. Všetci, ktorí chcú podať svoju pomocnú ruku pri realizácii tohto podujatia, sú vítaní v pondelok 6. júna 2016 o 18:45 hod. na Obecnom úrade.
Tešíme sa na spoluprácu.

Futbalový zápas

Dátum: 3. 6. 2016

Pozývame Vás na futbalový zápas, ktorý sa uskutoční 5.6.2016 o 17:00 na miestnom futbalovom štadióne.

#

Ďakujeme za nové siete

Dátum: 30. 5. 2016

Touto cestou by sme chceli poďakovať rodine Ruščákovej, že našej obci darovala siete na bránky.

Príprava na MDD

Dátum: 30. 5. 2016

Oslava Medinárodného dňa detí bude v našej obci 11.6.2016 na archeologickej lokalite. Pri tejto príležitosti by sme opäť skrášlili toto okolie. Preto Vás pozývame na prípravnú brigádu, ktorá sa uskutoční 4.6.2016 od 8:00. Tešíme sa na Vašu účasť.

Očkovanie psov a mačiek

Dátum: 24. 5. 2016

V sobotu, 28.05.2016 od 10:00 hod. sa uskutoční pred Obecným úradom očkovanie psov a mačiek od veku zvieraťa min. 3 mesiace. Cena očkovania je 8 eur.

FINÁLE VÝSADBY ZELENE ZABEZPEČENEJ CEZ PROJEKT "PoD-OBECNÝ PARK NIŽNÁ MYŠĽA"

Dátum: 24. 5. 2016

Vďaka dotácii z Environmentálneho fondu sme úspešne dokončili výsadbu zelene v Obecnom parku pri kaštieli. (fotogaléria)

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ - vydarené podujatie

Dátum: 24. 5. 2016

Pri príležitosti celosvetového podujatia sa aj naša obec zúčastnila sprístupnením Obecného múzea do neskorých večerných hodín. Veľké poďakovanie v súvislosti s archeologickým výskumom patrí p. Olexovi. Za kvalitný výklad podaný návštevníkom ďakujeme pani Elene Peterčákovej, Marte Grendelovej a Márii Jámborovej. Sprístupnený bol aj Kostol sv. Mikuláša, v ktorom sprevádzala pani Helena Jobbágyová. Veľká vďaka ďalej patrí všetkým poslancom, ktorých neobmedzili iné povinnosti, menovite Katke Baltesovej, Jaroslavovi Kmecovi, Petrovi Jobbágymu, Petrovi Orendášovi a Matúšovi Lukáčovi a pracovníkom OcÚ a VPP, ktorí sa podieľali na príprave sprístupnením a uprataním nádvoria a podzemných priestorov kláštora spolu s p. Ľudovítom Gregom a p. Andreou Guľovou. Nesmieme taktiež zabudnúť na pomoc rodiny Bohušovej, ktorá túto akciu zabezpečila materiálne.
Projekciu na prezentáciu dokumentu o archeologickom výskume zabezpečil pán Kavulič. (fotogaléria)

Zobrazeno 571-600 z 642

Život v obci

PHSR 2021-2027

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Facebook

odkaz na facebook

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google play
a

Kamerový systém

Kamerový systém

Elektronické služby

elektronické služby

Aktuálne počasie

dnes, utorok 7. 12. 2021
zamračené 2 °C -2 °C
streda 8. 12. takmer jasno 1/-3 °C
štvrtok 9. 12. rain and snow 3/-3 °C
piatok 10. 12. sneženie 2/1 °C

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Rímskokatolícka Farnosť

odkaz na farnosť

Odkazy

Územné plány