A picture

Výber jazyka

  • sk
  • en

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 26. 6. 2017
24 °C 17 °C
utorok 27. 6. 26/17 °C
streda 28. 6. 29/17 °C
štvrtok 29. 6. 30/24 °C

Odkazy

logo

logo

Kontakt

starosta@niznamysla.sk

info@niznamysla.sk

iveta.lackova@niznamysla.sk

jarmila.matisova@niznamysla.sk

alzbeta.mozgova@niznamysla.sk

 

podatelna@niznamysla.sk

webmaster@niznamysla.sk
 

NAHLASOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI v zmysle zák. č.  307/2014 Z. z. 
o nahlasovaní protispoločenskej činnosti:

kontrolor.niznamysla@gmail.com
 

Navigácia

Obsah

Oznamy

12.06.2017

Informácie o nakladaní s použitými akumulátormi

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom. Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad. Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, jeden z nich je uložený na našom Obecnom úrade a mnoho ďalších nájdete na celom území Slovenska. Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podľa § 81 ods. 10 zákona 79/2015. Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACHTRADE s.r.o. v spolupráci s partnerskými spoločnosťami pôsobiacimi na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveň spoločností je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov.V triedení a recyklácii sú významnými globálnymi hráčmi v oblasti spracovania nebezpečných odpadov. Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

Detail

07.06.2017

Futbalové zápasy

Všetkým priaznivcom futbalu oznamujeme, že v sobotu 10.06.2017 si o 17:00 hod. zahrá náš dorast s FK Lokomotíva Ruskov a v nedeľu 11.06.2017 o 17:00 hod. môžete povzbudzovať A mužstvo, ktoré si zahraje s FK Slanská Huta. Prajeme príjemný športový zážitok.

Detail

07.06.2017

Povinnosť údržby zelene a kosenia pozemkov

Obec Nižná Myšľa, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, vyzýva všetkých vlastníkov pozemkov v katastrálnom území obce, teda fyzické osoby, právnické osoby, ako aj fyzické osoby – podnikateľov, na ktorých pozemkoch sa nachádza a rastie zeleň, aby ako povinné osoby bezodkladne: - zabezpečili udržiavanie zelene v riadnom stave, - zabezpečili sústavnú údržbu, opravy a úpravy zelene tak, aby spĺňala kvalitatívne, funkčné a estetické požiadavky, ktoré sú na ňu kladené.

Detail

05.06.2017

Myšľanský fest - MDD

Pri príležitosti MEDZINÁRODNÉHO DŇA DETÍ. Dňa 10.6.2017 o 9:00 na archeologickej lokalite.

Detail

05.06.2017

Kurz hlinených omietok

Ak Vás zaujíma, ako sa robia hlinené omietky tak určite nepremeškajte akciu, ktorá nás čaká tento týždeň.

Detail

Úradná tabuľa

Fotogaléria

13.06.2017

Myšľanský fest (Medzinárodný deň detí 2017)

Opäť krásne strávený deň.

Detail

30.05.2017

Praveká keramika

V sobotu 27. mája 2017 sa na archeologickej lokalite Várhegy uskutočnil hrnčiarsky kurz na výrobu pravekej keramiky. Lektorovala na ňom pani Amália Holíková z Hájskeho hrnčiarstva. Tí čo na lokalitu prišli mali možnosť sa naučiť základy výroby keramiky bez hrnčiarskeho kruhu, teda technikou ako nádoby vyrábali ľudia žijúci v opevnenej osade na kopci Várhegy pred 3500 rokmi. Nádoby, ktoré si účastníci kurzu vyrobili v rukách sa budú vypaľovať v hrnčiarskej peci na lokalite počas tohtoročného podujatia Návrat na Várhegy, ktoré sa uskutoční 3. Septembra 2017.

Detail

25.05.2017

Ulica Pri Hornáde

Po dlhých rokoch sa nám podarilo nájsť riešenie pri rekonštrukcii cestnej priekopy - rigolu, na ulici Pri Hornáde. Problém bol najmä v zlom vyspádovaní uvedeného rigolu, kvôli čomu neustále dochádzalo k podmáčaniu cesty a domov. V mesiaci máj sme zrealizovali rekonštrukciu uvedenej cestnej priekopy v hodnote 21 339,06 € s DPH.

Detail