A picture

Výber jazyka

  • sk
  • en

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Aktuálne počasie

dnes, utorok 17. 10. 2017
19 °C 7 °C
streda 18. 10. 20/6 °C
štvrtok 19. 10. 18/7 °C
piatok 20. 10. 16/6 °C

Odkazy

logo

logo

Kontakt

starosta@niznamysla.sk

info@niznamysla.sk

iveta.lackova@niznamysla.sk

jarmila.matisova@niznamysla.sk

alzbeta.mozgova@niznamysla.sk

 

podatelna@niznamysla.sk

webmaster@niznamysla.sk
 

NAHLASOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI v zmysle zák. č.  307/2014 Z. z. 
o nahlasovaní protispoločenskej činnosti:

kontrolor.niznamysla@gmail.com
 

Navigácia

Obsah

Zamestnanci Obecného úradu

Iveta L A C K O V Á
Email: iveta.lackova@niznamysla.sk  
Tel. 055/698 01 24

- správa daní a poplatkov

- evidencia obyvateľov – hlásenie trvalého pobytu

- overovanie podpisov a listín

- mzdová a personálna agenda 

- sprostredkovanie projektov pre aktivačné a menšie obecné služby cez ÚPSVaR,

- hlásenie oznamov v miestnom rozhlase

 

Mgr. Alžbeta M O Z G O V Á
Email: alzbeta.mozgova@niznamysla.sk  

- účtovníctvo obce, ZŠ, MŠ, ŠJ

- rozpočtovníctvo obce, ZŠ, MŠ, ŠJ

- kompexná ekonomická agenda

- správa majetku obce

- evidencia a vyučtovanie dotácii  

- spracovanie objednávok

- evidencia projektov

- sociálna posudková činnosť

- komplexná agenda ZŠ, MŠ a Školskej jedálne

 

Mgr. Jarmila M A T I S O V Á
Email: jarmila.matisova@niznamysla.sk  
Tel.: 055/ 729 65 98

- sekretariát starostu

- správa miestneho cintorína – evidencia zmlúv a poplatkov

- správa registratúry (archív)

- riešenie podnetov – priestupky, sťažnosti, petície, žiadosti občanov

- vyúčtovanie prostriedkov pre pracovníkov VPP

- evidencia zmlúv

- príprava podkladov pre verejné obstarávanie

- overovanie podpisov a listín

- starostlivosť o životné prostredie

 

 

Terézia K I N L O V I Č O V Á - kontrolór obce

Mgr. Radko Tokár - terénny sociálny pracovník

Renáta Baltesová - asistentka terénneho sociálneho pracovníka

Bartolomej Márton - obsluha ČOV, práce s malotraktorom

Viera Lipnická - upratovačka