A picture

Výber jazyka

  • sk
  • en

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Aktuálne počasie

dnes, streda 15. 8. 2018
21 °C 17 °C
štvrtok 16. 8. 24/16 °C
piatok 17. 8. 25/17 °C
sobota 18. 8. 17/10 °C

Odkazy

logo

logo

Kontakt

starosta@niznamysla.sk

info@niznamysla.sk

iveta.lackova@niznamysla.sk

jarmila.matisova@niznamysla.sk

alzbeta.mozgova@niznamysla.sk

 

podatelna@niznamysla.sk

webmaster@niznamysla.sk
 

NAHLASOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI v zmysle zák. č.  307/2014 Z. z. 
o nahlasovaní protispoločenskej činnosti:

kontrolor.niznamysla@gmail.com
 

Navigácia

Obsah

Oznamy

15.08.2018

Úhrada daní a poplatkov - ak ste náhodou pozabudli

Vážení občania – daňovníci, touto cestou by sme chceli upozorniť tých z Vás, ktorí z rôznych dôvodov nestihli alebo pozabudli uhradiť svoje záväzky súvisiace s daňovými poplatkami. Obec Nižná Myšľa, ako správca dane podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "daňový poriadok") na základe § 80 ods. 1 daňového poriadku, vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov a užívateľov pozemkov a stavieb v katastri obce Nižná Myšľa a vlastníkov psov, ktorí voči obci nemajú uhradené dane z nehnuteľností, daň za psa a poplatky za komunálny, drobný stavebný odpad a stočné za rok 2017 a predchádzajúce roky, aby svoje záväzky uhradili v hotovosti počas úradných hodín na obecnom úrade alebo prevodom na číslo účtu obce - IBAN: SK63 5600 0000 0004 3893 2005. Upozorňujeme Vás, že úhradu môžete vykonať najneskôr do 15. septembra 2018, kedy bude vykonaná inventúra nedoplatkov. Po vykonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch obec pristúpi na základe § 52 ods.2, 3, 4 daňového poriadku ku zverejneniu zoznamu dlžníkov. Po nerešpektovaní upozornenia rozpošle obec výzvy na úhradu nedoplatkov konkrétnym osobám, ktoré v uvedenom termíne dodatočne nezaplatia a následne začne voči neplatičom exekučné konanie v súlade s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Detail

13.08.2018

Zákaz využívania lesov verejnosťou!!!

Okresný úrad Košice - okolie, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy vydáva v zmysle § 30 ods. 4 zákona o lesoch zákaz využívania lesov verejnosťou v čase od 3. augusta 2018 až do odvolania. Tento zákaz bol vydaný z dôvodu zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v okrese Košice - okolie. Tento zákaz sa vzťahuje na všetky lesné pozemky v okrese Košice - okolie.

Detail

13.08.2018

Plánovaná odstávka distribúcie elektrickej energie

VSD, a. s. oznámila obci plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 27. augusta 2018 v čase od 07:30 h do 18:30 hod. v lokalite ulíc Obchodná, Hlboká, Školská, Lesná, Nádeje, Veľká Nemecká, Malá Nemecká; celá ul. Staničná okrem č.d. 111, celá ul. Repiská okrem č.d. 408, ul. Kopaničná od č.d. 6 po č.d. 10, od č.d. 12 po č.d. 23, od č.d. 24 po č.d. 52 párne, č.d. 37, 39, č.d. 429, 455, 464 a domy bez popisných čísel v danom úseku obce.

Detail

23.07.2018

Obmedzená prevádzka pošty a obecného úradu

Vážení občania, Obec Nižná Myšľa oznamuje, že z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie bude v dňoch 24. - 27. júla 2018 zatvorený obecný úrad a pošta. Pošta bude poskytovať služby v obmedzenom režime, v piatok, dňa 27.07. bude otvorená od 9:00 hod.pre vybavenie neelektronických poštových služieb. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

23.07.2018

Plánované odstávky el. energie v dňoch 24. - 27.07.2018

VSD, a. s. oznámila obci plánované prerušenie dodávky elektrickej energie v dňoch 24. - 27.07.2018 v čase najskôr od 07:20 hod. do 18:00 hod. na týchto miestach:celé ulice Obchodná, Hlboká, Školská, Lesná, Nádeje, Veľká Nemecká, Malá Nemecká; celá ul. Staničná okrem č.d. 111, celá ul. Repiská okrem č.d. 408, ul. Kopaničná od č.d. 6 po č.d. 10, od č.d. 12 po č.d. 23, od č.d. 24 po č.d. 52 párne, č.d. 37, 39, č.d. 429, 455, 464 a domy bez popisných čísel v danom úseku obce. Ďakujeme za Vaše strpenie a pochopenie.

Detail

Fotogaléria

14.08.2018

Rekonštrukcia chodníka na Hlavnej ulici

Rekonštrukcia chodníka na Hlavnej ulici

Dlho očakávanú rekonštrukciu chodníka na Hlavnej ulici máme za sebou. Dúfame, že aspoň čiastočne zlepší kvalitu bezpečnosti a pohodlia vás občanov a bude nám slúžiť čo najdlhšie.

Detail

06.08.2018

Stretnutie katolíckej mládeže

Stretnutie katolíckej mládeže

Tento rok sme chceli obnoviť akciu Stretnutie katolíckej mládeže. Táto akcia tu bola v minulosti no nikto (ani starší občania) si ju už nepamätajú. Vďaka starej vlajke, ktorú sme mali celý čas zavesenú v našom obecnom múzeu sme prišli na to, že tento rok by bolo 80-te výročie. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli usporiadať Výročné stretnutie katolíckej mládeže vo farnosti Nižná Myšľa v spolupráci s obcou Nižná a Vyšná Myšľa.

Detail

19.07.2018

Oddychová zóna pre každého

Oddychová zóna pre každého

Tento rok pracujeme na novej oddychovej zóne, ktorá sa buduje na Širokej ulici pri rieke Hornád, v rámci projektu “Oddychová zóna pre každého”. Po vyčistení pozemku od náletových drevín sa nám vďaka strojovému parku p. Dora a jeho synov podarilo upraviť terén, aby bol pripravený na samotnú realizáciu projektu. Pán M. Ruščák za pomoci ďalších občanov postavili konštrukciu altánku a osadili konštrukciu pre kolotoč a hojdačku. Dievčatá z OZ Dúhová stonožka sa hneď pustili do farebných úprav. Ďalšie verejné priestranstvo v našej obci nám krásne vyrastá pred očami. Tento projekt sa uskutočňuje vďaka podpore z programu "Spoločne pre región" Karpatskej nadácie a U. S. Steel Košice, s.r.o.

Detail