A picture

Výber jazyka

  • sk
  • en

Navigácia

Obsah

O nás

Zriaďovateľom MŠ je obec Nižná Myšľa. MŠ sídli na 1. poschodí  v spoločnej budove so Základnou školou. Je umiestnená mimo centrálnej časti obce v krásnom prírodnom prostredí. Naša  MŠ má 2 triedy, ktoré navštevujú deti vo veku od 2,5 do 6 rokov.

Prevádzková doba je od 6:30 hod do 16:30 hod.

Zameranie školy

-rozvíjať u detí environmentálne cítenie ,formovať humánny a morálny vzťah k ochrane a tvorbe životného prostredia,
-zameriavať sa na zlepšenie zdravého životného štýlu a podporu zdravia pomocou rôznych pohybových aktivít, zdravej výživy, vštepovať  deťom zásady zdravého životného štýlu,
-rozvíjať úzku spoluprácu medzi školou a rodinou, upevňovať dobré vzájomné vzťahy,
-získavať základy cudzieho jazyka prostredníctvom krúžku anglického jazyka pod vedením
p.uč.Bittovej zo ZŠ Ždaňa,
-rozvíjať pohybové,psycho-motorické a komunikatívne schopnosti a zručnosti prostredníctvom literárno-dramatického krúžku v spolupráci so ZUŠ Čaňa

Kolektív  MŠ

Kolektív tvoria  4 pedagogickí zamestnanci :                                                                                                    
Vladimíra Vaňková  - riaditeľka MŠ                                                                                                                                                  Klára Kubušová                                                                                                                                                                                   Danka Ferencová                      
Erika Svatonová      
Prevádzková zamestnankyňa MŠ:                                                                                                                              
Ľudmila Jamborová                                                                                                                                                         

 

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Oznam MŠ- úhrada za krúžok ANJ 1

Oznam MŠ- úhrada poplatkov

Žiadame rodičov o úhradu školného za jún 2020 v sume 10 eur a za júl 2020 v sume 10 eur.

Žiadame rodičov o úhradu poplatku za krúžok AJ za január 2020 v sume 4 eurá a za február 2020 v sume 4 eurá.
celý text

ostatné | 24. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Záujem o fotografovanie detí - MŠ 1

Záujem o fotografovanie detí - MŠ

Žiadame rodičov o nahlásenie záujmu o fotografovanie detí, ktoré sa uskutoční v júli, v dopoludňajších hodinách. O aktuálnom termíne budete včas informovaní.
celý text

ostatné | 23. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznam prípravkári  1

Oznam prípravkári

Vedenie MŠ Nižná Myšľa oznamuje rodičom prípravkárov, že Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania dieťaťa bude riaditeľka vydávať len na základe písomne podanej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.
celý text

ostatné | 23. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznam pre rodičov MŠ 1

Oznam pre rodičov MŠ

V prílohe prikladáme podmienky a pravidlá pri nástupe detí do MŠ. celý text

ostatné | 19. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
MŠ od 22.6. do 17.7.2020 - zisťovanie záujmu 1

MŠ od 22.6. do 17.7.2020 - zisťovanie záujmu

Vážení rodičia, vzhľadom k novej situácii, kedy Ministerstvo umožňuje zriaďovateľom otvorenie materských škôl v prípade, že tak už neurobili, oslovujeme Vás o zistenie záujmu o umiestnenie dieťaťa v MŠ od 22.6. do 17.7.2020. Záväzný záujem nahláste na msniznamysla@gmail.com do 17.6.2020. celý text

ostatné | 15. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam MŠ

Vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje, že na základe výsledkov zriaďovateľom vykonaného prieskumu záujmu o umiestnenie dieťaťa v MŠ od 1.6.2020 nebude prevádzka MŠ obnovená. celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Predbežný záujem o umiestnenie dieťaťa do MŠ od 01.06.2020 1

Predbežný záujem o umiestnenie dieťaťa do MŠ od 01.06.2020

Vedenie MŠ Nižná Myšľa žiada rodičov,ktorí majú záujem o umiestnenie dieťaťa v MŠ od 1.6.2020, o záväzné prihlásenie dieťaťa na: msniznamysla@gmail.com alebo cez Facebookovú skupinu Materská škola Nižná Myšľa, čo najskôr, resp. do piatka 22.5.2020!
Po zistení celkového počtu prihlásených detí, budeme deti umiestňovať na základe kritérií MŠ SR a hl.hygienika:
- prednostne budú umiestnené deti rodičov zdravotníkov, policajtov, hasičov, armády, pedagógov, deti prípravkári a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
- deti žijúce v spoločnej domácnosti so seniorom z rizikovej skupiny, nebudú smieť nastúpiť do MŠ.
Bližšie informácie vám včas poskytneme.
celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznam pre rodičov detí MŠ - zápis  1

Oznam pre rodičov detí MŠ - zápis

V prílohe nájdete pokyny pre zápis dieťaťa do MŠ na školský rok 2020/2021. celý text

ostatné | 28. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznam pre rodičov MŠ 1

Oznam pre rodičov MŠ

Vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje rodičom, že pre prádlo si môžu prísť v piatok 17.04.2020 v čase od 9:00 hod – 12:00 hod. celý text

ostatné | 16. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Dôležitý oznam! 1

Dôležitý oznam!

Pokyny pre rodičov detí MŠ a následné fungovanie MŠ, spolu so zápisom žiakov na nasledujúci školský rok si prečítate v prílohe. celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznam pre rodičov MŠ 1

Oznam pre rodičov MŠ

V piatok 13.03.2020 vyhlasuje zriaďovateľ Materskej školy v Nižnej Myšli z dôvodu nedostatku detí chrípkové prázdniny. celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Dôležitý oznam pre rodičov - prosíme pozorne prečítať

Prosíme rodičov, aby si vo vlastnom záujme prečítali a vzali na vedomie nasledujúce usmernenie!!! celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Zápis detí do MŠ 1

Zápis detí do MŠ

Bližšie informácie ohľadom zápisu nových žiakov do MŠ pre školský rok 2020/2021 nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 21. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Hygienické potreby na II. polrok - pripomienka

Vedenie MŠ Nižná Myšľa žiada rodičov o zabezpečenie hygienických potrieb pre deti na druhý polrok. celý text

ostatné | 12. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Príprava na karneval MŠ

Vedenie MŠ Nižná Myšľa oznamuje, že dňa 20.02.2020 v dopoludňajších hodinách sa uskutoční fašiangový karneval v priestoroch MŠ. Žiadame rodičov o zabezpečenie kostýmov pre deti. celý text

ostatné | 12. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Konzultácie pre rodičov detí MŠ

Vedenie MŠ Nižná Myšľa oznamuje, že dňa 17.02.2020 v čase medzi 15.00 – 15.45 HOD sa uskutoční ZRŠ formou konzultácií
pre rodičov prípravkárov z triedy č.2
a v čase od 15.45 – 16.15 HOD sa uskutoční odborná diskusia s p.učiteľkou zo ZŠ Ždaňa na tému: Školská zrelosť a pripravenosť.
celý text

ostatné | 12. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznam pre rodičov MŠ 1

Oznam pre rodičov MŠ

Vedenie MŠ Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje rodičom, že prevádzka materskej školy bude dňa 19.02.2020 prerušená z dôvodu plánovanej odstávky elektriny. celý text

ostatné | 28. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam pre rodičov MŠ

Vedenie MŠ Nižná Myšľa oznamuje rodičom, že prevádzka materskej školy bude so súhlasom zriaďovateľa počas vianočných prázdnin, t. j. od 23.12.2019 do 07.01.2020 prerušená. Nástup do MŠ je 08.01.2020. celý text

ostatné | 12. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam pre rodičov MŠ

Dňa 18.12.2019 pozývame rodičov na Vianočnú besiedku, ktorá sa uskutoční o 15.45 Hod v triede č. 1. Tešíme sa na Vás! celý text

ostatné | 6. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam-jesenné prázdniny

Vedenie MŠ Nižná Myšľa oznamuje rodičom, že prevádzka materskej školy bude so súhlasom zriaďovateľa počas jesenných prázdnin, t. j. od 30.10.2019 do 31.10.2019 (streda+štvrtok) prerušená. Nástup do MŠ je 04.11.2019. celý text

ostatné | 28. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka pre rodičov

Vedenie MŠ Nižná Myšľa pozýva rodičov na slávnostné otvorenie dopravného ihriska, ktoré sa uskutoční 05.11.2019 o 09.30 HOD na školskom dvore. Tešíme sa na vás! celý text

ostatné | 28. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNAM PRE RODIČOV MŠ - POKYNY K VÝLETU:

Čaká nás výlet pred blížiacimi sa prázdninami: celý text

ostatné | 10. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Aktivity MŠ - jún

Prezrite si, čo nás čaká v júni: celý text

ostatné | 30. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
Oslava Dňa matiek v MŠ 1

Oslava Dňa matiek v MŠ

Riaditeľstvo MŠ oznamuje rodičom, že vystúpenie detí pri príležitosti Dňa matiek sa uskutoční 21.05.2019 o 15.30 hod v triede č. 2. Tešíme sa na Vás! celý text

ostatné | 20. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Aktivity v mesiaci máj

Prezrite si aktivity našich ratolestí, ktoré majú naplánované v máji. celý text

ostatné | 9. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Materská škola počas Veľkonočných sviatkov

Riaditeľstvo Materskej školy, Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje rodičom, že počas veľkonočných sviatkov od 18.04. do 23.04.2019 bude prevádzka MŠ prerušená.
Nástup do MŠ: 24.04.2019 (streda).
celý text

ostatné | 17. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Aktivity v mesiaci apríl

Zoznam aktivít na mesiac apríl v našej MŠ: celý text

ostatné | 29. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Zápis detí do MŠ

V prílohe môžete získať všetky informácie týkajúce sa zápisu vašich ratolestí do materskej školy. celý text

ostatné | 29. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Aktivity MŠ na mesiac marec

11.03.- 15.03.2019 - v spolupráci s rodičmi bude Čítať celá škôlka
18.03.2019 - akcia UNICEF: Putovanie okolo sveta sa začína cestou k sebe samému
20.03.2019 - deti poteší divadelné predstavenie: Guľko Bombuľko v bábkovom divadle v Košiciach
26.03.2019 - deti absolvujú jarnú environmentálnu vychádzku do okolia MŠ
celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Aktivity MŠ na február

05.02.2019 – v rámci týždňa ľudových remesiel deti spoznajú tajomstvo hliny pod vedením
p.riaditeľky ZŠ.

12.02.2019 – nás navštívi pojazdný podmorský svet.

27.02.2018 – v dopoludňajších hodinách sa deti zabavia na fašiangovom karnevale
celý text

ostatné | 31. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná