Obec Nižná Myšľa
Nižná Myšľa
rozšírené vyhľadávanie

Materská škola

O nás

Zriaďovateľom MŠ je obec Nižná Myšľa. MŠ sídli na 1. poschodí  v spoločnej budove so Základnou školou. Je umiestnená mimo centrálnej časti obce v krásnom prírodnom prostredí. Naša  MŠ má 2 triedy, ktoré navštevujú deti vo veku od 2,5 do 6 rokov.

Prevádzková doba je od 7:00 hod do 16:00 hod.

Zameranie školy

  • rozvíjať u detí environmentálne cítenie ,formovať humánny a morálny vzťah k ochrane a tvorbe životného prostredia,
  • zameriavať sa na zlepšenie zdravého životného štýlu a podporu zdravia pomocou rôznych pohybových aktivít, zdravej výživy, vštepovať  deťom zásady zdravého životného štýlu,
  • získavať základy cudzieho jazyka prostredníctvom krúžku anglického jazyka 
  • rozvíjať úzku spoluprácu medzi školou a rodinou, upevňovať dobré vzájomné vzťahy,
  • rozvíjať pohybové,psycho-motorické a komunikatívne schopnosti a zručnosti prostredníctvom literárno-dramatického krúžku v spolupráci so ZUŠ Čaňa

Kolektív  MŠ

Kolektív tvoria  4 pedagogickí zamestnanci :                                                                                                    
Vladimíra Vaňková  - riaditeľka MŠ 
Mgr.Simona Dojčáková                            
Erika Svatonová      
Danka Ferencová

Prevádzková zamestnankyňa MŠ:                                                                                    
Ľudmila Jamborová                                                                                                                                

Zápis detí do MŠ  1

Zápis detí do MŠ

Dátum: 4. 4. 2023

Vedenie MŠ v obci Nižná Myšľa oznamuje rodičom, že zápis detí do Materskej školy Hlavná 346, na školský rok 2023/2024 sa uskutoční od 03.05.2023 do 04.05.2023. Bližšie informácie nájdete v prílohe oznamu.

Programy pre pedagogických zamestnancov 1

Programy pre pedagogických zamestnancov

Dátum: 24. 2. 2023

V zmysle § 69 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania - Obec Nižná Myšľa, Obchodná 104/11, 044 15 Nižná Myšľa - uverejňuje na svojom webovom sídle názvy programov, ktoré poskytuje pedagogickým zamestnancom MŠ

Oznam rodičom MŠ 1

Oznam rodičom MŠ

Dátum: 3. 11. 2022

Vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje, že v dňoch 7.11.2022 od 12:30 -13:30 hod a 9.11.2022 od 15:00-16:00 hod sa uskutočnia individuálne konzultácie s rodičmi detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie. Účasť nutná! Konkrétny termín prosíme nahlásiť triednym učiteľkám.

Oznam rodičom MŠ 1

Oznam rodičom MŠ

Dátum: 25. 8. 2022

Vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje rodičom, že môžu nosiť  od 25.08. do 31.08.2022 v čase od 8:00- 11:00 hod : 10 eur na hygienické potreby na celý školský rok, oblečený paplón, vankúš, plachtu, nepremokavý chránič matraca, pyžamo, uteráčik s našitým putkom (info v ozname)

Oznámenie MŠ 1

Oznámenie MŠ

Dátum: 18. 8. 2022

Vážení rodičia, vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa vás pozýva na stretnutie rodičov, ktoré sa uskutoční 23.08.2022 o 9:00 hod na školskom dvore. Účasť nutná (bez účasti detí) !

Predprimárne vzdelávanie 1

Zápis detí do MŠ

Dátum: 29. 4. 2022

Zápis detí do Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa na školský rok 2022/2023 sa uskutoční od 09.05.2022 do 12.05.2022. Informácie v prílohe

Oznam rodičom MŠ 1

Oznam rodičom MŠ

Dátum: 17. 3. 2022

Vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje rodičom, že od 28.03. do 30.03.2022 v čase od 12:30 hod do 13:30 hod sa uskutoční ZRŠ pre rodičov detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie formou individuálnych konzultácií.

Oznam rodičom MŠ 1

Oznam rodičom MŠ

Dátum: 24. 1. 2022

Vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje rodičom informácie podľa manuálu MŠVVAŠ SR aktualizovaného k 19.01.2022:

Oznam pre rodičov MŠ 1

Oznam pre rodičov MŠ

Dátum: 15. 12. 2021

Vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje, že prevádzka MŠ bude počas vianočných prázdnin od 20.12.2021 do 07.01.2022 prerušená. Nástup do MŠ je 10.01.2022.

Oznam rodičom MŠ 1

Oznam rodičom MŠ

Dátum: 29. 11. 2021

Vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa, dáva na vedomie všetkým rodičom Rozhodnutie ministra školstva, vedy výskumu a športu SR s účinnosťou od 29.11.2021 do 9.1.2022. V prílohe nájdete aj tlačivo "Vyhlásenie o bezpríznakovosti".

Oznam pre rodičov MŠ  - účasť nutná! 1

Oznam pre rodičov MŠ

Dátum: 20. 9. 2021

Vedenie Materskej školy - Nižná Myšľa, pozýva rodičov na stretnutie, ktoré sa uskutoční 23.09.2021 (štvrtok) o 15:30 hod v jednotlivých triedach za dodržania aktuálnych hygienicko-epidemiologických usmernení a opatrení (respirátor, dezinfekcia rúk, rozostupy) a bez účasti detí. Účasť nutná!

#

Oznámenie MŠ - zmena prevádzkového času

Dátum: 30. 8. 2021

Vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje rodičom zmenu prevádzky MŠ od 01.09.2021 nasledovne: od 7:00 hod do 16:00 hod.

Oznam rodičom MŠ 1

Oznam rodičom MŠ

Dátum: 24. 8. 2021

Vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje rodičom, že môžu nosiť posteľné prádlo: oblečený paplón, vankúš, plachta, nepremokavá podložka, pyžamo. Pokyny nájdete v prílohe.

Informácia o aktualizačnom vzdelávaní MŠ 1

Informácia o aktualizačnom vzdelávaní MŠ

Dátum: 16. 8. 2021

Informácia v prílohe.

Zoznam potrieb pre deti do MŠ 1

Zoznam potrieb pre deti do MŠ

Dátum: 16. 8. 2021

V prílohe nájdete všetko,čo Vaše dieťa potrebuje do MŠ.

Oznam pre rodičov detí MŠ 1

Oznam pre rodičov detí MŠ

Dátum: 16. 8. 2021

Vedenie MŠ Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje rodičom, že Potvrdenie z ÚPSVaR Košice o poberaní pomoci v hmotnej núdzi je potrebné predložiť najneskôr do 23.08.2021 v dopoludňajších hodinách.
Uvedené potvrdenie je nevyhnutné, aby sa dieťa mohlo stravovať z poskytnutej dotácie na podporu vzdelávania.

Zápis detí do MŠ 1

Zápis detí do MŠ

Dátum: 3. 5. 2021

Vedenie MŠ v Nižnej Myšli uskutoční zápis detí v termíne: 4.5. a 5.5.2021 v čase od 8:00 hod do 11:00 hod a 6.5.2021 od 14:30 do 16:00 hod. Pre deti, ktoré dovŕšia do 31.augusta 2021 vek 5 rokov a majú trvalý pobyt v obci Nižná Myšľa, je predprimárne vzdelávanie povinné! (bližšie info v texte)

Oznam rodičom MŠ 1

Oznam rodičom MŠ

Dátum: 9. 4. 2021

Vážení rodičia, vedenie MŠ Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje, že vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu sa rozhodnutím MŠVVaŠ SR od pondelka 12.04.2021 plošne otvárajú materské školy pre deti všetkých rodičov. Naďalej platí, že pred vstupom do MŠ sa rodič preukazuje negatívnym testom.

Zápis dieťaťa do MŠ 1

Zápis dieťaťa do MŠ

Dátum: 8. 4. 2021

Zákonný zástupca si vytlačí a vypíše Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a Dotazník o dieťati zverejnené na stránke obce. Podpísanú obidvoma rodičmi, potvrdenú pediatrom s údajom o očkovaní doručí do MŠ poštou, e-mailom alebo osobne. Podrobné informácie nájdete v prílohe.

Prevádzka MŠ - oznam rodičom 1

Prevádzka MŠ - oznam rodičom

Dátum: 31. 3. 2021

Vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje, že prevádzka MŠ bude počas veľkonočných prázdnin, t.j. od 01.04.-06.04.2021 prerušená. Nástup do MŠ je 07.04.2021 za dodržania doterajších epidemiologických opatrení a podmienok. O prípadných zmenách vás budeme hneď informovať.

Obnovenie prevádzky MŠ 1

Obnovenie prevádzky MŠ

Dátum: 19. 3. 2021

Vážení rodičia, vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa vám oznamuje, že na základe odporúčania RÚVZ KE a rozhodnutia zriaďovateľa bude prevádzka MŠ obnovená od 22.03.2021 s dodržaním podmienok: viď príloha

Oznam pre rodičov MŠ - poradenstvo ohľadom školskej zrelosti detí 1

Oznam pre rodičov MŠ - poradenstvo ohľadom školskej zrelosti detí

Dátum: 8. 3. 2021

Milí rodičia, radi by sme vám ponúkli pred blížiacim sa zápisom detí do ZŠ poradenstvo ohľadom školskej zrelosti, v prípade záujmu môžete kontaktovať Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie: bližšie informácie v texte.

Oznam pre rodičov MŠ 1

Oznam pre rodičov MŠ

Dátum: 7. 3. 2021

Keďže od 03.03.2021 rozhodnutím zriaďovateľa a od 08.03.2021 podľa COVID AUTOMATU sme v V. stupni varovania- čiernom - je prevádzka MŠ prerušená, prechádzame opäť na dištančnú formu výchovy a vzdelávania, t. j. prostredníctvom našej súkromnej FB skupiny. Bližšie Info v texte.

Oznam pre rodičov MŠ 1

Oznam pre rodičov MŠ

Dátum: 24. 2. 2021

Vážení rodičia, ako vyplýva z COVID AUTOMATU, naša MŠ, resp. okres sa nachádza v III.stupni varovania (bordový), kedy je MŠ otvorená na základe odporúčania RÚVZ a rozhodnutia zriaďovateľa. Preto vás chceme požiadať o opätovné nahlásenie záujmu o umiestnenie dieťaťa v MŠ od 1.3.2021. (Info-detail)

Oznam pre rodičov prípravkárov 1

Oznam pre rodičov prípravkárov

Dátum: 18. 2. 2021

Vážení rodičia, keďže v tejto pandemickej situácii nie je možná realizácia depistáže detí v MŠ, prečítajte si prosím bližšie info v prílohe oznamu.

Prerušenie prevádzky MŠ 1

Prerušenie prevádzky MŠ

Dátum: 16. 2. 2021

Vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje, že prevádzka MŠ bude od 16.02.2021 do 26.02.2021 prerušená z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí. Prevádzka MŠ bude v marci spustená podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a po opätovnom zisťovaní záujmu o umiestnenie dieťaťa v MŠ. Zároveň Vás žiadame o sledovanie našej súkromnej FB skupiny: Materská škola Nižná Myšľa, kde budú zverejnené aktuálne info pre rodičov aj deti.

Žiadosť o nahlásenie záujmu umiestnenia dieťaťa v MŠ od 8.2.2021 1

Žiadosť o nahlásenie záujmu umiestnenia dieťaťa v MŠ od 8.2.2021

Dátum: 4. 2. 2021

Vážení rodičia, vedenie MŠ Hlavná 346, Nižná Myšľa vás žiada o nahlásenie záväzného záujmu o umiestnenie dieťaťa v MŠ od 8.2.2021. Bližšie info v texte.

Oznam MŠ 1

Oznam MŠ

Dátum: 15. 1. 2021

Vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje, že na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR pre nástup žiakov do škôl počas lockdownu ostáva prevádzka MŠ naďalej prerušená. O prípadných zmenách Vás budeme hneď informovať. Sledujte prosím našu súkromnú facebookovú skupinu: Materská škola Nižná Myšľa, kde budú pre deti pripravené vzdelávacie aktivity. Vypracované zadania prinesú deti pri opätovnom nástupe do MŠ. S prianím pevného zdravia kolektív MŠ.

Oznam MŠ 1

Oznam MŠ

Dátum: 5. 1. 2021

Vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje, že na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR pre nástup žiakov do škôl počas "lockdownu" bude prevádzka MŠ prerušená od 11.01.2021 do 15.01.2021. Nástup do MŠ je plánovaný na 18.01.2021. V čase od 11.01.2021 sledujte prosím našu súkromnú facebookovú skupinu: Materská škola Nižná Myšľa, kde budú pre deti pripravené vzdelávacie aktivity. Vypracované zadania prinesú deti pri opätovnom nástupe do MŠ. S prianím pevného zdravia kolektív MŠ.

Oznam rodičom MŠ 1

Oznam rodičom MŠ

Dátum: 15. 12. 2020

Vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje rodičom, že prevádzka MŠ bude počas vianočných prázdnin, t. z. od 21.12.2020 do 08.01.2021 prerušená. Nástup do MŠ je 11.01.2021.

Oznam MŠ 1

Oznam MŠ

Dátum: 29. 10. 2020

Vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje rodičom, že počas jesenných prázdnin od 30.10.-02.11.2020 a od 06.11.-09.11.2020 bude z dôvodu chorobnosti a nízkeho počtu detí prevádzka MŠ prerušená.
Pri nástupe detí po celoplošnom testovaní zákonný zástupca dieťaťa predloží:
VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O BEZINFEKČNOSTI + deti, ktoré boli neprítomné v MŠ viac ako 5 dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) POTVRDENIE O CHOROBE vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Oznam MŠ - prázdniny 1

Oznam MŠ - prázdniny

Dátum: 26. 10. 2020

Vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje rodičom, že na základe Rozhodnutia ministra bude počas jesenných prázdnin, t. z. od 30.10.-02.11.2020 a od 06.11.-09.11.2020 prevádzka MŠ prerušená.

Oznam pre rodičov MŠ 1

Oznam pre rodičov MŠ

Dátum: 19. 10. 2020

Vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje rodičom, že na základe usmernenia RÚ VZ MŠ prechádza od stredy 21.10.2020 späť do zelenej fázy, t.j. MŠ je po dezinfekcii v prevádzke. Zákonný zástupca dieťaťa predkladá pri návrate dieťaťa do MŠ ,,Potvrdenie o chorobe“vydané len všeobecným lekárom pre deti a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti (nie iný papier, či iné tlačivo). Toto potvrdenie predkladá rodič z dôvodu:
·podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
·ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
Dieťa bez Potvrdenia o chorobe nebude môcť nastúpiť do MŠ!

Oznam rodičom MŠ 1

Oznam rodičom MŠ

Dátum: 14. 10. 2020

Vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje rodičom, že na základe usmernenia RÚVZ Košice-okolie, ostáva MŠ v karanténe zatiaľ do 19.10.2020,vrátane. Deti sú v domácej karanténe,t.z.:
- deti budú doma, nebudú chodiť do obchodov, na návštevy
- ak potrebujete ísť na vyšetrenie, oznámte telefonicky lekárke, že dieťa je v karanténe
- ak sa u dieťaťa vyskytnú príznaky koronavírusu, voláte pediatrovi.
S prianím pevného zdravia, vedenie školy.

Usmernenie o vstupe do priestorov MŠ 1

Usmernenie o vstupe do priestorov MŠ

Dátum: 5. 10. 2020

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka. Tlačivá sú dostupné na: (link v prílohe)

POKYNY RIADITEĽKY č. 4/2020 K POSTUPU MATERSKEJ ŠKOLY HLAVNÁ 346, NIŽNÁ MYŠĽA PRI REALIZÁCII VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU POČAS MIMORIADNEJ SITUÁCIE V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19 1

POKYNY RIADITEĽKY č. 4/2020 K POSTUPU MATERSKEJ ŠKOLY HLAVNÁ 346, NIŽNÁ MYŠĽA PRI REALIZÁCII VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU POČAS MIMORIADNEJ SITUÁCIE V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19

Dátum: 5. 10. 2020

Pokyny upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v Materskej škole Hlavná 346, Nižná Myšľa počas po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.
Aktualizované: 30.09.2020
Platnosť: Predmetné pokyny riaditeľky č. 4/2020 sú platné a účinné po dobu, kým nebude zverejnená aktualizácia manuálu na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podrobné informácie pre zákonného zástupcu nájdete v prílohe oznamu.

Oznam pre rodičov MŠ 1

Oznam pre rodičov MŠ

Dátum: 8. 9. 2020

Vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa, pozýva rodičov na stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 17.09.2020 o 15:30 hod v triede č.1. za dodržania aktuálnych hygienicko-epidemiologických usmernení a opatrení (R-O-R). Účasť je nutná!

Oznam pre rodičov MŠ 1

Oznam pre rodičov MŠ

Dátum: 28. 8. 2020

Vážení rodičia, prečítajte si prosím pokyny pred nástupom detí do MŠ v prílohe.

Oznam - potreby pre žiakov MŠ 1

Oznam - potreby pre žiakov MŠ

Dátum: 24. 8. 2020

Vedenie MŠ oznamuje rodičom, že všetky potreby pre deti (uvedené v prílohe) môžu nosiť do MŠ od 24.8.-28.8.2020 v čase od 8:00 – 12:00 hod. Žiadame rodičov, aby sa vo vlastnom záujme oboznámili s POKYNMI RIADITEĽKY upravujúcimi organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ pre šk.rok 2020/2021 a s platným Školským poriadkom Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa( vzhľadom ku predchádzajúcim skúsenostiam so zvýšenou pedikulózou detí je potrebné kontrolovať dieťaťu vlásky, každodenné kontroly vykonávajú učiteľky v rámci ranného filtra detí).
POKYNY RIADITEĽKY sú uverejnené na web stránke obce Nižná Myšľa v sekcii:
inštitúcie v obci/školstvo/materská škola/oznamy.
Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na spoluprácu.


Oznam pre rodičov MŠ 1

Pokyny pre rodičov

Dátum: 24. 8. 2020

Pokyny pre rodičov žiakov MŠ pri vstupe do MŠ:

Oznam MŠ- úhrada za krúžok ANJ 1

Oznam MŠ- úhrada poplatkov

Dátum: 24. 6. 2020

Žiadame rodičov o úhradu školného za jún 2020 v sume 10 eur a za júl 2020 v sume 10 eur.

Žiadame rodičov o úhradu poplatku za krúžok AJ za január 2020 v sume 4 eurá a za február 2020 v sume 4 eurá.

Záujem o fotografovanie detí - MŠ 1

Záujem o fotografovanie detí - MŠ

Dátum: 23. 6. 2020

Žiadame rodičov o nahlásenie záujmu o fotografovanie detí, ktoré sa uskutoční v júli, v dopoludňajších hodinách. O aktuálnom termíne budete včas informovaní.

Oznam prípravkári  1

Oznam prípravkári

Dátum: 23. 6. 2020

Vedenie MŠ Nižná Myšľa oznamuje rodičom prípravkárov, že Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania dieťaťa bude riaditeľka vydávať len na základe písomne podanej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.

MŠ od 22.6. do 17.7.2020 - zisťovanie záujmu 1

MŠ od 22.6. do 17.7.2020 - zisťovanie záujmu

Dátum: 15. 6. 2020

Vážení rodičia, vzhľadom k novej situácii, kedy Ministerstvo umožňuje zriaďovateľom otvorenie materských škôl v prípade, že tak už neurobili, oslovujeme Vás o zistenie záujmu o umiestnenie dieťaťa v MŠ od 22.6. do 17.7.2020. Záväzný záujem nahláste na msniznamysla@gmail.com do 17.6.2020.

Oznam MŠ

Dátum: 26. 5. 2020

Vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje, že na základe výsledkov zriaďovateľom vykonaného prieskumu záujmu o umiestnenie dieťaťa v MŠ od 1.6.2020 nebude prevádzka MŠ obnovená.

Predbežný záujem o umiestnenie dieťaťa do MŠ od 01.06.2020 1

Predbežný záujem o umiestnenie dieťaťa do MŠ od 01.06.2020

Dátum: 20. 5. 2020

Vedenie MŠ Nižná Myšľa žiada rodičov,ktorí majú záujem o umiestnenie dieťaťa v MŠ od 1.6.2020, o záväzné prihlásenie dieťaťa na: msniznamysla@gmail.com alebo cez Facebookovú skupinu Materská škola Nižná Myšľa, čo najskôr, resp. do piatka 22.5.2020!
Po zistení celkového počtu prihlásených detí, budeme deti umiestňovať na základe kritérií MŠ SR a hl.hygienika:
- prednostne budú umiestnené deti rodičov zdravotníkov, policajtov, hasičov, armády, pedagógov, deti prípravkári a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
- deti žijúce v spoločnej domácnosti so seniorom z rizikovej skupiny, nebudú smieť nastúpiť do MŠ.
Bližšie informácie vám včas poskytneme.

Oznam pre rodičov detí MŠ - zápis  1

Oznam pre rodičov detí MŠ - zápis

Dátum: 28. 4. 2020

V prílohe nájdete pokyny pre zápis dieťaťa do MŠ na školský rok 2020/2021.

Oznam pre rodičov MŠ 1

Oznam pre rodičov MŠ

Dátum: 16. 4. 2020

Vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje rodičom, že pre prádlo si môžu prísť v piatok 17.04.2020 v čase od 9:00 hod – 12:00 hod.

Dôležitý oznam! 1

Dôležitý oznam!

Dátum: 31. 3. 2020

Pokyny pre rodičov detí MŠ a následné fungovanie MŠ, spolu so zápisom žiakov na nasledujúci školský rok si prečítate v prílohe.

Oznam pre rodičov MŠ 1

Oznam pre rodičov MŠ

Dátum: 12. 3. 2020

V piatok 13.03.2020 vyhlasuje zriaďovateľ Materskej školy v Nižnej Myšli z dôvodu nedostatku detí chrípkové prázdniny.

Dôležitý oznam pre rodičov - prosíme pozorne prečítať

Dátum: 9. 3. 2020

Prosíme rodičov, aby si vo vlastnom záujme prečítali a vzali na vedomie nasledujúce usmernenie!!!

Zápis detí do MŠ 1

Zápis detí do MŠ

Dátum: 21. 2. 2020

Bližšie informácie ohľadom zápisu nových žiakov do MŠ pre školský rok 2020/2021 nájdete v prílohe.

Hygienické potreby na II. polrok - pripomienka

Dátum: 12. 2. 2020

Vedenie MŠ Nižná Myšľa žiada rodičov o zabezpečenie hygienických potrieb pre deti na druhý polrok.

Príprava na karneval MŠ

Dátum: 12. 2. 2020

Vedenie MŠ Nižná Myšľa oznamuje, že dňa 20.02.2020 v dopoludňajších hodinách sa uskutoční fašiangový karneval v priestoroch MŠ. Žiadame rodičov o zabezpečenie kostýmov pre deti.

Konzultácie pre rodičov detí MŠ

Dátum: 12. 2. 2020

Vedenie MŠ Nižná Myšľa oznamuje, že dňa 17.02.2020 v čase medzi 15.00 – 15.45 HOD sa uskutoční ZRŠ formou konzultácií
pre rodičov prípravkárov z triedy č.2
a v čase od 15.45 – 16.15 HOD sa uskutoční odborná diskusia s p.učiteľkou zo ZŠ Ždaňa na tému: Školská zrelosť a pripravenosť.

Oznam pre rodičov MŠ 1

Oznam pre rodičov MŠ

Dátum: 28. 1. 2020

Vedenie MŠ Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje rodičom, že prevádzka materskej školy bude dňa 19.02.2020 prerušená z dôvodu plánovanej odstávky elektriny.

Oznam pre rodičov MŠ

Dátum: 12. 12. 2019

Vedenie MŠ Nižná Myšľa oznamuje rodičom, že prevádzka materskej školy bude so súhlasom zriaďovateľa počas vianočných prázdnin, t. j. od 23.12.2019 do 07.01.2020 prerušená. Nástup do MŠ je 08.01.2020.

Oznam pre rodičov MŠ

Dátum: 6. 12. 2019

Dňa 18.12.2019 pozývame rodičov na Vianočnú besiedku, ktorá sa uskutoční o 15.45 Hod v triede č. 1. Tešíme sa na Vás!

Oznam-jesenné prázdniny

Dátum: 28. 10. 2019

Vedenie MŠ Nižná Myšľa oznamuje rodičom, že prevádzka materskej školy bude so súhlasom zriaďovateľa počas jesenných prázdnin, t. j. od 30.10.2019 do 31.10.2019 (streda+štvrtok) prerušená. Nástup do MŠ je 04.11.2019.

Pozvánka pre rodičov

Dátum: 28. 10. 2019

Vedenie MŠ Nižná Myšľa pozýva rodičov na slávnostné otvorenie dopravného ihriska, ktoré sa uskutoční 05.11.2019 o 09.30 HOD na školskom dvore. Tešíme sa na vás!

OZNAM PRE RODIČOV MŠ - POKYNY K VÝLETU:

Dátum: 10. 6. 2019

Čaká nás výlet pred blížiacimi sa prázdninami:

Aktivity MŠ - jún

Dátum: 30. 5. 2019

Prezrite si, čo nás čaká v júni:

Oslava Dňa matiek v MŠ 1

Oslava Dňa matiek v MŠ

Dátum: 20. 5. 2019

Riaditeľstvo MŠ oznamuje rodičom, že vystúpenie detí pri príležitosti Dňa matiek sa uskutoční 21.05.2019 o 15.30 hod v triede č. 2. Tešíme sa na Vás!

Aktivity v mesiaci máj

Dátum: 9. 5. 2019

Prezrite si aktivity našich ratolestí, ktoré majú naplánované v máji.

Materská škola počas Veľkonočných sviatkov

Dátum: 17. 4. 2019

Riaditeľstvo Materskej školy, Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje rodičom, že počas veľkonočných sviatkov od 18.04. do 23.04.2019 bude prevádzka MŠ prerušená.
Nástup do MŠ: 24.04.2019 (streda).

Aktivity v mesiaci apríl

Dátum: 29. 3. 2019

Zoznam aktivít na mesiac apríl v našej MŠ:

Zápis detí do MŠ

Dátum: 29. 3. 2019

V prílohe môžete získať všetky informácie týkajúce sa zápisu vašich ratolestí do materskej školy.

Aktivity MŠ na mesiac marec

Dátum: 4. 3. 2019

11.03.- 15.03.2019 - v spolupráci s rodičmi bude Čítať celá škôlka
18.03.2019 - akcia UNICEF: Putovanie okolo sveta sa začína cestou k sebe samému
20.03.2019 - deti poteší divadelné predstavenie: Guľko Bombuľko v bábkovom divadle v Košiciach
26.03.2019 - deti absolvujú jarnú environmentálnu vychádzku do okolia MŠ

Aktivity MŠ na február

Dátum: 31. 1. 2019

05.02.2019 – v rámci týždňa ľudových remesiel deti spoznajú tajomstvo hliny pod vedením
p.riaditeľky ZŠ.

12.02.2019 – nás navštívi pojazdný podmorský svet.

27.02.2018 – v dopoludňajších hodinách sa deti zabavia na fašiangovom karnevale

Chrípkové prázdniny

Dátum: 23. 1. 2019

Riaditeľstvo MŠ Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje rodičom, že nariadením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva bude prevádzka MŠ prerušená (chrípkové prázdniny) od 24.1.do 28.1.2019. Nástup do MŠ je 29.1.2019 (utorok).

Aktivity v mesiaci január

Dátum: 21. 1. 2019

Deti v materskej škole čakajú v mesiaci január tieto aktivity:
Sezónne aktivity- hry so snehom a ľadom.
Kneippovanie- po krátkej pauze pokračujeme s otužovaním detí.
Kŕmime vtáčikov- malí ochranári vyrobia vtáčí zob a postarajú sa o hladné vtáctvo.
Environmentálna vychádzka zimná + Vidieť a byť videný- deti budú pozorovať krásy zimnej prírody v okolí MŠ a spoznajú význam používania reflexných prvkov na zvyšovanie bezpečnosti na cestách.
Zápalky v rukách detí- výtvarná súťaž.

Oznam - prázdniny MŠ

Dátum: 17. 12. 2018

Riaditeľstvo MŠ Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje rodičom, že prevádzka MŠ bude v čase vianočných prázdnin, t.j. od 27.12.2018 do 7.1.2019 prerušená. Nástup do MŠ je 8.1.2019.

Aktivity MŠ v mesiaci december

Dátum: 4. 12. 2018

Od 7.12.2018 do 14.12.2018 sa v priestoroch našej MŠ uskutoční Vianočná burza za účelom zapojenia sa do Vianočnej zbierky UNICEF 2018 na podporu detí trpiacich podvýživou.

Dňa 10.12.2018 (pondelok) o 15:00h budú v našej MŠ opäť "Veselé zúbky"!

Dňa 17.12.2018 (pondelok) o 15:00h pozývame rodičov na Vianočnú besiedku.

Oznam pre rodičov - MŠ

Dátum: 14. 11. 2018

Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na Deň materskej školy vo štvrtok 22.11.2018 o 15 hod. Sviatok našej školy oslávime ukážkou kneippovania detičiek. Tešíme sa na Vašu účasť!


Dňa 29.11.2018 škôlku navštívi dvojica zabávačov Tom a Elo s rozprávkou : Hľadanie vianočného pokladu.

Aktivity v mesiaci november

Dátum: 16. 10. 2018

Od 5.11.2018 do 16.11.2018 sa deti zúčastnia predplaveckého kurzu na Mestskej krytej plavárni v Košiciach.

Aktivity v mesiaci október

Dátum: 16. 10. 2018

- 6.10.2018 naše deti potešili starkých pri príležitosti Úcty k starším folkórnymi tančekmi v Kultúrnom dome v Nižnej Myšli.
- 17.10.2018 si v spolupráci s rodičmi pripravíme výstavku ovocia a zeleniny v rámci Týždňa zdravej výživy.
- 19.10.2018 sa uskutoční prednáška s diplomovanou zdravotnou sestrou: "Čo mi škodí a čo prospieva".

Oznam o obmedzenej prevádzke MŠ

Dátum: 16. 10. 2018

Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že prevádzka MŠ bude od 29.10.2018 do 2.11.2018 prerušená z dôvodu vykonania povinnej deratizácie a dezinsekcie.Nástup do MŠ: 5.11.2018

Vystúpenie v rámci Mesiaca úcty k starším

Dátum: 1. 10. 2018

Vystúpenie detí pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, sa uskutoční dňa 6.10.2018 o 17.00 Hod. v Kultúrnom dome. Zraz vystupujúcich bude o 16.15 hod. v KD. Vystúpenia sa zúčastnia: dievčatá z triedy č. 2 dvaja chlapci z triedy č.2

Oznam rodičom detí MŠ

Dátum: 19. 9. 2018

Riaditeľstvo Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje zákonným zástupcom, že v pondelok 24.09.2018 o 16.00 hod. sa uskutoční rodičovské združenie. Účasť nutná.

Oznam MŠ

Dátum: 28. 8. 2018

Riaditeľstvo Materskej školy oznamuje rodičom, že od 28.8 do 31.8.2018 v čase od 8.00 do 12.00 Hod môžu nosiť: oblečený paplón a vankúš, plachtu, nepremokavú gumovú podložku, pyžamo, uterák, prezuvky(pevnú obuv, nie "croccsy"), vešiak, pohár. Všetko označiť menom dieťaťa.

Oznam pre rodičov detí MŠ

Dátum: 25. 6. 2018

Dňa 27.06.2018 o 15.30 Hod. sa v telocvični ZŠ Nižná Myšľa uskutoční rozlúčka z literárno-dramatického krúžku. Deti potrebujú pestrofarebné oblečenie a cvičky.

Dňa 04.07.2018 o 9.30 Hod. sa v MŠ uskutoční prednáška o psoch.

Oznam pre rodičov - fotografovanie

Dátum: 21. 6. 2018

MŠ oznamuje rodičom, že fotografovanie detí sa prekladá kvôli nepriaznivému počasiu na pondelok 25.06.2018.

Oznam pre rodičov - zmena termínu výletu MŠ

Dátum: 8. 6. 2018

MŠ oznamuje rodičom, že výlet na Alpinku sa uskutoční 18.06.2018. Zraz detí do 7.45 hod. v MŠ.

Aktivity materskej školy v mesiaci jún

Dátum: 4. 6. 2018

28.05.-08.06.2018
-absolvovanie predplaveckého kurzu na Mestskej krytej plavárni v Košiciach.
04.06.2018
-naše deti oslávia sviatok MDD milou akciou: "Kreslí celá škôlka",
20.06.2018
- sa uskutoční školský výlet detskou železnicou na Alpinku,
29.06.2018
- rozlúčka s predškolákmi - budúcimi prvákmi, na slávnostnej rozlúčke.
Prajeme im veľa úspechov v škole!

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dátum: 22. 5. 2018

Z dôvodu novely zákona o ochrane osobných údajov, predkladáme zákonným zástupcom detí tlačivo "Súhlas dotknutej osoby", ktoré je potrebné podpísať a doručiť do MŠ. Ďakujeme.

Podujatia v Materskej škole v máji

Dátum: 10. 5. 2018

02.05.2018 nás navštívilo pojazdné planetárium, deti získali hravou formou predstavu o vesmíre.
07.05.2018 talentované dievčatá Saška a Danielka reprezentovali našu školu na Obvodnej speváckej súťaži ,,Ružový vienok“ v Skároši. Srdečne ďakujeme.
14.05.2018 sa pri príležitosti zápisu do MŠ uskutoční ,,Deň otvorených dverí MŠ“ ,naši budúci kamaráti budú mať možnosť pozrieť si priestory našej školy či vidieť pri hrách našich škôlkarov.
15.05.2018 naše deti potešia mamičky pri príležitosti Dňa matiek ľudovým pásmom riekaniek, pesničiek a tancov na slávnostnej besiedke .
28.05.-08.06.2018 deti absolvujú predplavecký kurz na Mestskej krytej plavárni v Košiciach.

Podujatia v Materskej škole v apríli

Dátum: 4. 4. 2018

Dňa 09.03.2018 sa mladé talenty z našej MŠ zapojili do 22.ročníka medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže "Zelený svet 2018". Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže bude 30.04.2018. Držte nám prsty!!!
Ostatné informácie v prílohe.

Oznam pre rodičov

Dátum: 21. 3. 2018

Riaditeľstvo MŠ Nižná Myšľa oznamuje rodičom, že dňa 23.03.2018 (piatok)bude materská škola so súhlasom zriaďovateľa z technických príčin zatvorená.

Akcie v Materskej škole v mesiaci marec

Dátum: 28. 2. 2018

Akcie, ktoré čakajú našich najmenších v marci.

Zápis detí a Deň otvorených dverí v našej MŠ 1

Zápis detí a Deň otvorených dverí v našej MŠ

Dátum: 12. 2. 2018

V zmysle zákona MŠ SR č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019 sa uskutoční od 14.05.2018 do 18.05.2018 v čase od 8.00-16.00hod.
Deň otvorených dverí v našej MŠ bude 14.5. 2018 v čase od 9:15 do 11:15 hod. Tešíme sa na Vás a Vaše ratolesti. (bližšie informácie v prílohe)

Týždeň ľudových remesiel

Dátum: 12. 2. 2018

V dňoch 19.02.-23.02.2018 - v rámci "Týždňa ľudových remesiel" sa deti našej materskej školy v spolupráci so ZŠ v Nižnej Myšli oboznámia s hrnčiarstvom,tkáčstvom a spoločne s p. učiteľkou Svatonovou sa naučia pripraviť kvások a upiecť chlebík.

Aktuality v mesiaci február

Dátum: 6. 2. 2018

Podujatia, ktoré plánujeme v mesiaci február v našej MŠ.

Zápis detí do MŠ na školský rok 2017/2018

Dátum: 26. 4. 2017

Riaditeľstvo MŠ v Nižnej Myšli oznamuje, že zápis detí pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v termíne od 15.05.2017 do 19.05.2017, vždy od 7.30 do 16:00hod.
Bližšie informácie v prílohe.

Inštitúcie v obci

Voľby do NR SR 2023

-

Prepravná služba SČK

prepravná služba

Naturpack

naturpack

PHSR 2021-2027

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1
1
2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google play
a

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Rímskokatolícka Farnosť

odkaz na farnosť

Odkazy

Územné plány

GDPR

-

Facebook

odkaz na facebook

Kamerový systém

Kamerový systém

Elektronické služby

elektronické služby