Menu
Obec Nižná Myšľa
Nižná Myšľa

Základná škola

O nás

Zriaďovateľom ZŠ je obec Nižná Myšľa. ZŠ sídli na 2. poschodí  v spoločnej budove s Materskou školou a školskou jedálňou. Je umiestnená mimo centrálnej časti obce v krásnom prírodnom prostredí. 

Zápis žiakov do ZŠ 1

Zápis žiakov do ZŠ

Dátum: 14. 3. 2024

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, HLAVNÁ 346, NIŽNÁ MYŠĽA
uskutoční zápis detí pre školský rok 2024/2025 dňa 17.04.2024 od 8:00 do 13:30 hod. v budove Základnej školy v Nižnej Myšli. Zápis je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31.8.2024 šesť rokov.

Riaditeľské voľno 1

Riaditeľské voľno

Dátum: 12. 6. 2023

Riaditeľka ZŠ Nižná Myšľa týmto oznamuje, že v zmysle zák. č. 245/2008 Z. z. (školský zákon), udeľuje na deň 19.06.2023 (pondelok) z organizačných dôvodov na zabezpečenie aktualizačného vzdelávania pedagogických zamestnancov našej školy – riaditeľské voľno pre žiakov 1.- 4. ročníka. (info v prílohe)

Vzdelávacie programy

Dátum: 5. 6. 2023

V zmysle § 69 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Obec Nižná Myšľa zverejňuje názov programu vzdelávania ktoré poskytuje pre pedagogických zamestnancov Základnej školy, Hlavná 346, Nižná Myšľa:

Zápis žiakov 1

Zápis žiakov

Dátum: 17. 3. 2023

Zápis žiakov do školy

Aktuálne vzdelávanie

Dátum: 29. 6. 2022

V zmysle § 69 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania
Obec Nižná Myšľa zverejňuje názov programu vzdelávania ktoré poskytuje pre pedagogických zamestnancov Základnej školy, Hlavná 346, Nižná Myšľa:

Spolu múdrejší v ZS 1

Spolu múdrejší v ZŠ

Dátum: 18. 10. 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo v mesiaci september 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 2“ na mesiace október až december 2021. Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Vyhodnotenie aktualizačného vzdelávania ZŠ 1

Vyhodnotenie aktualizačného vzdelávania ZŠ

Dátum: 16. 7. 2021

V prílohe prikladáme dokument z aktualizačného vzdelávania.

Naše aktivity v uplynulom školskom roku 1

Naše aktivity v uplynulom školskom roku

Dátum: 30. 6. 2021

V prílohe si môžete prezrieť aktivitu detí v našej ZŠ počas školského roka 2020/2021.

Aktualizačné vzdelávanie 1

Aktualizačné vzdelávanie

Dátum: 21. 6. 2021

V zmysle § 69 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, poskytovateľ vzdelávania - Obec Nižná Myšľa - zverejňuje názvy programov, ktoré poskytuje nasledovne:

Oslava Dňa Zeme v našej škole - upratovanie okolia

Oslava Dňa Zeme v našej škole - upratovanie okolia

Dátum: 3. 5. 2021

22. apríl je venovaný našej planéte. Preto sa naši žiaci venovali problematike ochrany životného prostredia celé dopoludnie. Zrealizovali rôzne environmentálne
aktivity – tvorili plagáty na tému separovaný zber, vyrábali ekovýrobky a najstarší žiaci upratovali okolie školy.

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ 1

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

Dátum: 8. 4. 2021

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, HLAVNÁ 346, NIŽNÁ MYŠĽA uskutoční
zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 09.04.2021 od 8:00 do 13:30 hod. v budove ZŠ v Nižnej Myšli. Zápis sa uskutoční bez osobnej prítomnosti dieťaťa. Zapisujú sa deti narodené do 31.8.2015 (INFORMÁCIE V PRÍLOHE)

Veľkonočné prázdniny ZŠ 1

Veľkonočné prázdniny ZŠ

Dátum: 31. 3. 2021

Oznamujeme žiakom a rodičom, že veľkonočné prázdniny sú v termíne od 1.4.2021 (štvrtok) do 6.4.2021 (utorok). Začiatok vyučovania po prázdninách je 7.4.2021 (streda).

Jarné prázdniny 2

Jarné prázdniny

Dátum: 19. 2. 2021

Máme tu jarné prázdniny 22. - 26.2.2021.

Nástup do ZŠ v Nižnej Myšli od 8.2.2021 1

Oznam pre rodičov žiakov ZŠ v Nižnej Myšli

Dátum: 8. 2. 2021

V zmysle rozhodnutia ministra školstva s účinnosťou od 8. februára 2021 a manuálu Návrat do škôl vydaného MŠVVaŠ SR oznamujeme rodičom žiakov Základnej školy v Nižnej Myšli, že dňom 8.2.2021 sa začala v ZŠ Nižná Myšľa prezenčná výučba. Podmienkou nástupu do školy je negatívny test na ochorenie COVID 19 nie starší ako 7 dní aspoň u jedného zákonného zástupcu žiaka, resp. potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID 19 nie staršie ako 3 mesiace.
Upozorňujeme, že je potrebné zabezpečiť si uvedené doklady, aby sa nimi rodičia mohli preukázať pri nástupe žiakov do školy.
Bližšie podrobnosti nájdete v prílohe oznamu.

Oznam - ZŠ 1

Oznam - ZŠ

Dátum: 15. 1. 2021

Riaditeľka ZŠ Mgr. Anna Lubyová oznamuje rodičom a žiakom ZŠ, že z dôvodu pretrvávajúcej epidemiologickej situácie sa žiaci do škôl od pondelka 18. 1. 2021 zatiaľ nevrátia. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz. O obnovení prezenčného vyučovania vás budeme včas informovať.

Oznam pre žiakov a rodičov ZŠ 2

Oznam pre žiakov a rodičov ZŠ

Dátum: 8. 1. 2021

Riaditeľka ZŠ v Nižnej Myšli Mgr. Anna Lubyová srdečne pozdravuje rodičov, zamestnancov školy a žiakov na prahu nového roku 2021 so želaním pevného zdravia, lásky, šťastia a pokoja. Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zároveň oznamuje, že s  účinnosťou od 11.01.2021 prechádzame na dištančné vzdelávanie žiakov 1. stupňa základnej školy bežných a špeciálnych tried. Ďalšie informácie v prílohe.

Zisťovanie záujmu o nástup žiakov do ZŠ 1.6.2020 1

Zisťovanie záujmu o nástup žiakov do ZŠ 1.6.2020

Dátum: 21. 5. 2020

Dňa 19.5.2020 vláda SR rozhodla o tzv. uvoľnení štvrtej fázy opatrení do ktorej spadá aj otvorenie škôl pre žiakov 1. – 5. ročníka.
Dôležitým faktom však ostáva, že otvorenie škôl prebehne na báze dobrovoľnosti –
t. j. rodičia nebudú mať povinnosť umiestniť žiakov do školy ako počas bežného vyučovania. Nástup žiaka do školy je na báze dobrovoľnosti a zákonný zástupca sa rozhodne, či dieťa do školy pošle, alebo nie. (ďalšie informácie spolu s potrebným vyhlásením nájdete v texte oznamu)

Hodnotenie žiakov ZŠ v čase mimoriadnej situácie 1

Hodnotenie žiakov ZŠ v čase mimoriadnej situácie

Dátum: 4. 5. 2020

Vážení rodičia, v zmysle Usmernenia ministra školstva na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 6.4.2020 Vám oznamujem nehodnotenie tých predmetov, ktoré pôvodne boli hodnotené, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetov plnohodnotnou realizáciou.(bližšie informácie v prílohe)

Zabráňme domácemu násiliu! 1

Zabráňme domácemu násiliu!

Dátum: 4. 5. 2020

V čase, kedy je izolácia súčasťou nášho života je oveľa viac dôležité ako inokedy, aby sme boli vnímaví voči akémukoľvek volaniu o pomoc.
Práve Vy môžete byť tí jediní, s ktorými sa dieťa spojí, dokonca jediní, ktorí vedia identifikovať čo sa deje vo Vašom blízkom okolí.

Učíme na diaľku

Dátum: 27. 4. 2020

Všetkým rodičom školákov odporúčame sledovať portál www.ucimenadialku.sk, kde nájdete aktuálne informácie, termíny, usmernenia a pokyny.

Mohlo by vás zaujímať..

Dátum: 27. 4. 2020

Slovenská televízia Štúdio Košice reaguje na vzniknutú situáciu a do vysielania pripravuje nový cyklus vzdelávacích relácií v rómskom jazyku. Tumenca khere – S vami doma, to je názov novej relácie z dielne RTVS, ktorú pripravuje televízne štúdio v Košiciach nielen pre deti z rómskych komunít. Túto reláciu RTVS odvysiela každý týždeň do konca tohto školského roka vždy vo štvrtok o 15.00 hod. na Dvojke.

Konzultácie vyučujúcich v čase prerušeného vyučovania

Dátum: 27. 4. 2020

Pokyny nájdete v prílohe oznamu.

Usmernenie na hodnotenie žiakov ZŠ

Dátum: 16. 4. 2020

V prílohe oznamu nájdete Usmernenie k hodnoteniu žiakov ZŠ počas mimoriadnej situácie.

Zápis žiakov do 1. ročníka 1

Zápis žiakov do 1. ročníka

Dátum: 8. 4. 2020

Zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční 16.4.2020 od 8:00 do 12:00 hod. v budove ZŠ. Bližšie informácie v prílohe.

Učíme sa doma 1

Učíme sa doma

Dátum: 8. 4. 2020

Milí žiaci a žiačky,
kým sa nestretneme v škole, každý týždeň vám „školská pošta“ doručí pripravené zábavné úlohy od vašej pani učiteľky.
Popros o pomoc rodičov, starších súrodencov, alebo zavolaj svojej pani učiteľke.

Mimoriadny oznam 1

Mimoriadny oznam

Dátum: 8. 4. 2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

Inštitúcie v obci

Voľby prezidenta SR 2024

voľby prezidenta SR 2024

Prepravná služba SČK

prepravná služba

Naturpack

naturpack

PHSR 2021-2027

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google play
a

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Rímskokatolícka Farnosť

odkaz na farnosť

Odkazy

Územné plány

GDPR

-

Facebook

odkaz na facebook

Kamerový systém

Kamerový systém

Elektronické služby

elektronické služby