Menu
Obec Nižná Myšľa
Nižná Myšľa

Projekty

ČOV a kanalizácia Nižná Myšľa - II. Etapa 1

ČOV a kanalizácia Nižná Myšľa - II. Etapa

Dátum: 17. 5. 2024

Projekt významne prispeje k zlepšeniu ochrany životného prostredia a zároveň k zvýšeniu štandardu a komfortu bývania obyvateľov obce. Realizáciou projektu dosiahneme zníženie znečistenia životného prostredia najmä povrchových a podzemných vôd.

Riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v obci Nižná Myšľa 1

Riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v obci Nižná Myšľa

Dátum: 26. 4. 2024

Vďaka Úradu vlády SR získala Obec Nižná Myšľa dotáciu 15 000,-eur na výmenu okien a vchodových dverí v obecných bytovkách.

Miestna občianska a preventívna služba v obci Nižná Myšľa

Miestna občianska a preventívna služba v obci Nižná Myšľa

Dátum: 1. 3. 2024

Obec Nižná Myšľa sa zapojila do Výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorého sprostredkovateľským orgánom je Úrad vlády SR. Cieľom projektu je Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej a preventívnej služby v obciach s
prítomnosťou MRK.

Riešenie migračných výziev v obci Nižná Myšľa 1

Riešenie migračných výziev v obci Nižná Myšľa

Dátum: 27. 7. 2023

Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.

Projektová dokumentácia pre nové kanalizačné vetvy v obci Nižná Myšľa 1

Projektová dokumentácia pre nové kanalizačné vetvy v obci Nižná Myšľa

Dátum: 3. 4. 2023

Prijímateľ: Obec Nižná Myšľa
Poskytnutý NFP: 30 720,05 €
Výška podpory z EÚ: 30720,05 €

Projekt ZŠ "Pocit úspechu by mal zažiť každý žiak" 1

Projekt ZŠ "Pocit úspechu by mal zažiť každý žiak"

Dátum: 17. 3. 2023

Projekt sprostredkovaný TESCO

Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok v obci Nižná Myšľa 1

Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok v obci Nižná Myšľa

Dátum: 30. 1. 2023

Cieľom projektu je rozvoj základnej infraštruktúry v oblasti zvyšovania bezpečnosti chodcov, eliminovať kolízne a nebezpečné situácie a zvýšenie dopravnej a bezpečnostnej situácie.
Nenávratný finančný príspevok: 54 658,06 Eur
Výška finančnej podpory z EÚ: 54 658,06 Eur

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou 5

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou

Dátum: 30. 9. 2022

Projekt: „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Nižná Myšľa”
Druh projektu: dopytovo-orientovaný projekt
Nenávratný finančný príspevok: 81 346,05 EUR
Kód projektu v ITMS2014+ : 312060BVN8
Trvanie projektu: december 2021 - december 2023

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou 1

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou - Zberný dvor

Dátum: 28. 9. 2022

Názov projektu: Zberný dvor v obci Nižná Myšľa
Projekt je realizovaný v rámci: OPKZP-PO1-SC111-2017-32
Schválená výška NFP : 152 540,98 €
Kód projektu: 310011BBA6
Sídlo RO: www.op-kzp.sk
Názov orgánu: Riadiaci orgán OP Kvalita ŽP
Kód orgánu: RO_OPKZP
Nadradený subjekt:MŽPSR

Rekonštrukcia cestnej priekopy Nižná Myšľa Strmá - Družstevná ulica 1

Rekonštrukcia cestnej priekopy Nižná Myšľa Strmá - Družstevná ulica

Dátum: 27. 5. 2022

Cieľ: Základné služby a obnova dedín
vo vidieckych oblastiach
Výzva MAS_046/7.2/1 - Podopatrenie 7.2
Výzva vyhlásená Miestnou akčnou skupinou Hornád - Slanské vrchy, o. z.

Projekt spolufinancovaný Európskou Úniou - Obecná kompostáreň 2

Projekt spolufinancovaný Európskou Úniou - Obecná kompostáreň

Dátum: 20. 1. 2022

Projekt je realizovaný v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-32
Schválená výška NFP : 368 433,43 €
Kód projektu: 310011AYF9
Sídlo RO: www.op-kzp.sk
Názov orgánu: Riadiaci orgán OP Kvalita ŽP
Kód orgánu: RO_OPKZP
Nadradený subjekt orgánu: Ministerstvo životného prostredia SR

Obec

Voľby prezidenta SR 2024

voľby prezidenta SR 2024

Prepravná služba SČK

prepravná služba

Naturpack

naturpack

PHSR 2021-2027

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google play
a

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Rímskokatolícka Farnosť

odkaz na farnosť

Odkazy

Územné plány

GDPR

-

Facebook

odkaz na facebook

Kamerový systém

Kamerový systém

Elektronické služby

elektronické služby