A picture

Výber jazyka

  • sk
  • en

Aktuálne počasie

dnes, streda 16. 10. 2019
21 °C 9 °C
štvrtok 17. 10. 21/11 °C
piatok 18. 10. 21/12 °C
sobota 19. 10. 21/11 °C

Odkazy

FB

Územné plány

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

2015

Navigácia

Obsah

Zamestnanci Obecného úradu

 

Mgr. Jarmila M A T I S O V Á
Email: jarmila.matisova@niznamysla.sk  
Tel.: 055/ 729 65 98

- sekretariát starostu

- správa registratúry, prijímanie a vybavovanie záznamov

- správa miestneho cintorína – evidencia zmlúv a poplatkov

- riešenie podnetov – priestupky, sťažnosti, petície, žiadosti občanov

- vybavovanie žiadostí v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z.

- vyúčtovanie prostriedkov pre pracovníkov VPP

- príprava a evidencia zmlúv

- príprava podkladov pre verejné obstarávanie

- overovanie podpisov a listín

- starostlivosť o životné prostredie

- starostlivosť o webovú stránku obce

- zverejňovanie oznamov miestnym rozhlasom a elektronicky

 

Iveta L A C K O V Á
Email: iveta.lackova@niznamysla.sk  
Tel. 055/698 01 24

- správa daní a poplatkov

- evidencia obyvateľov – hlásenie trvalého pobytu

- overovanie podpisov a listín

- mzdová a personálna agenda 

- sprostredkovanie projektov pre aktivačné a menšie obecné služby cez ÚPSVaR,

- zverejňovanie oznamov v miestnom rozhlase

 

Mgr. Alžbeta M O Z G O V Á
Email: alzbeta.mozgova@niznamysla.sk  

- účtovníctvo obce, ZŠ, MŠ, ŠJ

- rozpočtovníctvo obce, ZŠ, MŠ, ŠJ

- spracovanie ročnej a štvťročnej uzávierky

- komplexná finančná a ekonomická agenda

- správa majetku obce

- evidencia a vyučtovanie dotácii  

- spracovanie a evidencia objednávok, faktúr 

- spracovanie záverečného účtu obce

- spracovanie výročnej správy obce

- evidencia a spracovanie projektov

- sociálna posudková činnosť

- komplexná agenda ZŠ, MŠ a Školskej jedálne

- zverejňovanie faktúr, objednávok a dokumentov

 

 

 

Terézia K I N L O V I Č O V Á - kontrolór obce

Mgr. Patrícia Lakatošová - terénny sociálny pracovník

Renáta Baltesová - asistentka terénneho sociálneho pracovníka

Bartolomej Márton - obsluha ČOV, práce s malotraktorom

Viera Lipnická - upratovačka