A picture

Výber jazyka

  • sk
  • en

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 19. 8. 2019
28 °C 14 °C
utorok 20. 8. 26/16 °C
streda 21. 8. 27/16 °C
štvrtok 22. 8. 24/15 °C

Odkazy

logo

logo

Kontakt

obecniznamysla@netkosice.sk 

starosta@niznamysla.sk

jarmila.matisova@niznamysla.sk

iveta.lackova@niznamysla.sk

alzbeta.mozgova@niznamysla.sk
 

info@niznamysla.sk

podatelna@niznamysla.sk


NAHLASOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI v zmysle zák. č.  307/2014 Z. z. 
o nahlasovaní protispoločenskej činnosti:

kontrolor.niznamysla@gmail.com
 

 

V našej obci žije malá bojovníčka menom Alžbetka, ktorú čaká finančne náročná operácia pravého ramena vykonávaná iba v zahraničí spolu v hodnote 28000 €.

Všetci, ktorí by chceli hoci len symbolickou čiastkou prispieť a zabojovať spolu s Alžbetkou, môžu posielať  finančné prostriedky na číslo účtu neziskovej organizácie PAREZKA, n. o., založenej pre tento účel:

IBAN: SK33 8330 0000 0021 0150 6245
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
IČO: 51987490

Ď A K U J E M E

Navigácia

Obsah

Zamestnanci Obecného úradu

 

Mgr. Jarmila M A T I S O V Á
Email: jarmila.matisova@niznamysla.sk  
Tel.: 055/ 729 65 98

- sekretariát starostu

- správa registratúry, prijímanie a vybavovanie záznamov

- správa miestneho cintorína – evidencia zmlúv a poplatkov

- riešenie podnetov – priestupky, sťažnosti, petície, žiadosti občanov

- vybavovanie žiadostí v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z.

- vyúčtovanie prostriedkov pre pracovníkov VPP

- príprava a evidencia zmlúv

- príprava podkladov pre verejné obstarávanie

- overovanie podpisov a listín

- starostlivosť o životné prostredie

- starostlivosť o webovú stránku obce

- zverejňovanie oznamov miestnym rozhlasom a elektronicky

 

Iveta L A C K O V Á
Email: iveta.lackova@niznamysla.sk  
Tel. 055/698 01 24

- správa daní a poplatkov

- evidencia obyvateľov – hlásenie trvalého pobytu

- overovanie podpisov a listín

- mzdová a personálna agenda 

- sprostredkovanie projektov pre aktivačné a menšie obecné služby cez ÚPSVaR,

- zverejňovanie oznamov v miestnom rozhlase

 

Mgr. Alžbeta M O Z G O V Á
Email: alzbeta.mozgova@niznamysla.sk  

- účtovníctvo obce, ZŠ, MŠ, ŠJ

- rozpočtovníctvo obce, ZŠ, MŠ, ŠJ

- spracovanie ročnej a štvťročnej uzávierky

- komplexná finančná a ekonomická agenda

- správa majetku obce

- evidencia a vyučtovanie dotácii  

- spracovanie a evidencia objednávok, faktúr 

- spracovanie záverečného účtu obce

- spracovanie výročnej správy obce

- evidencia a spracovanie projektov

- sociálna posudková činnosť

- komplexná agenda ZŠ, MŠ a Školskej jedálne

- zverejňovanie faktúr, objednávok a dokumentov

 

 

 

Terézia K I N L O V I Č O V Á - kontrolór obce

Mgr. Patrícia Lakatošová - terénny sociálny pracovník

Renáta Baltesová - asistentka terénneho sociálneho pracovníka

Bartolomej Márton - obsluha ČOV, práce s malotraktorom

Viera Lipnická - upratovačka