Menu
Obec Nižná Myšľa
Nižná Myšľa

História od praveku

Poloha Nižnej Myšle v blízkosti významných tranzitných ciest, krajinný reliéf a dostatok vody vniesol do krajiny medzi sútokmi Hornádu s Torysou na severe a Olšavou na juhu genius loci čiže dobrého ducha miesta ochraňujúceho tých, ktorí sa tam usadili. Takéto miesta priťahovali ľudí od najstarších čias, aby si práve tu opakovane zakladali svoje sídla.

 

DOBA KAMENNÁ

Paleolit

Počiatky obce siahajú až do praveku. Ide o mladší úsek staršej doby kamennej - PALEOLIT. Je to rozhranie rokov 35.000 až 10.000 rokov pnl.. V tomto období tu boli lovci aurignackej kultúry. Tí sa tu usídlili na prechodný čas v lokalite Skalka. Zanechali tu po sebe štiepané kamenné nástroje. Ich obydlia boli veľmi jednoduché.

Neolit

NEOLIT - mladšia doba kamenná. Obdobie 5.000 rokov pnl.. Toto obdobie je zaujímavé príchodom prvých skupín najstarších roľníkov. Títo priniesli do regiónu nové druhy kamenných nástrojov, keramiku a úplne iný spôsob života. Ich osídlenie trvalo dlhšie, pestovali plodiny a chovali zvieratá. V mladom stupni tejto kultúry sa sformovala skupina Tiszadob. V posledných storočiach neolitu sa tu usídľuje bukovohorská kultúra. Darilo sa jej hlavne v poľnohospodárskej oblasti, čo spôsobilo nárast počtu obyvateľov.

Eneolit

Neskorá doba kamenná - 3.000 rokov pnl.. Objavy z tohto obdobia sa našli hlavne v archeologickej lokalite Skalka. Kultúra z tohto obdobia sa vyznačovala kanelovanou keramikou. Situácia v lokalite Nižnej Myšle a kultúra obyvateľstva po nasledujúce storočia nie je známa.

 

DOBA BRONZOVÁ

Toto obdobie je z hľadiska histórie asi najviac významné. Ide o roky 1700 - 1400 pnl. kedy sa tu usadila Otomanská kultúra. Je to jedna z najvyspelejších kultúr stredoeurópskeho praveku vďaka svojej technike, estetickej úrovni svojej hmotnej kultúry, hospodársko-správnou organizáciou a rozsiahlymi kontaktami. V lokalite našej obce si táto kultúra vytvorila sídelné enklávy, v ktorých mala centrálne postavenie opevnená osada ako hospodársko-správne stredisko a v čase nebezpečenstva útočisko pre obyvateľov. Táto kultúra sa u nás usídlila v oblasti Várheď. Vyrástlo tu mocenské centrum, počas niekoľkých storočí.

Staršia osada

Archeologický výskum potvrdil existenciu dvoch osád. Staršia osada bola opevnená mohutným hlinitým valom a 6 metrov hlbokou priekopou. V tejto osade sa nachádzalo mnoho jednopriestorových domčekov na rozlohe 50x60 metrov. Tieto domčeky mali pece alebo ohniská umiestnené v rohoch alebo uprostred. Domčeky boli situované tak, že vytvárali malé uličky.

Pri tejto osade bolo vybudované aj pohrebisko. Zaujímavosťou je, že mŕtvy sa ukladali do jám v skrčenej polohe s tvárou k východu. Muži ležali na pravom boku, ženy na opačnom. Najstarší hrob z tohto obdobia vznikol 1700 rokov pnl. Každý hrob obsahoval aj množstvo milodarov, poprípade jedlo a nápoje ukladaných do hrobu vo viere, že ich mŕtvy bude potrebovať. Na tomto pohrebisku sa pochovávalo asi 200 rokov. Z týchto hrobov sa môžeme dozvedieť aj štýl obliekania a nosenia šperkov obyvateľov. Odev si zapínali ihlicami, nosili náušnice, prívesky, náramky a čelenky.

Mladšia osada

V strednej dobe bronzovej sa začala budovať nová osada. Išlo o veľkú prestavbu starej osady, pri ktorej sa zväčšila až sedem krát. Príčina mohla byť rôzna. či už nárast obyvateľstva medzi domácimi, alebo príchod nových usadlíkov.

Obytný areál bol opevnený ešte lepšie. Na opevnenie sa použili už aj kamene a zväčšila priekopa. V osade boli dielne na výrobu nástrojov a spracovanie bronzovej suroviny a zlata. Usadlíci tu už k práci využívali aj kone.

Zaujímavosťou tejto osady bola tiež kultová jama. Používala sa na rôzne obrady. Našli sa v nej kostry mladého muža, troch žien a neúplná lebka dieťaťa. Kostry ležali v neprirodzenej polohe, čo len utvrdzuje tvrdenie že to nebol hrob. Muž bol hodený do jamy živí a zviazaný. Všetci jedinci boli obeťami rituálu. Takéto rituály sa používali na ochranu pred nebezpečenstvom. Možno už vtedy ľudia cítili, že sa blíži koniec ich kultúry. V priebehu 14. storočia pnl. otomanská kultúra zanikla.

Stredná a mladšia doba bronzová

V priebehu strednej doby bronzovej sa tu zdržiavali kultúry popolnicových polí, ktoré používali obrad spaľovania. Našli sa tu náhodné nálezy náramkov z bronzu. Avšak ich množstvo bolo veľmi malé. Dôležité však je, že žiadna z osád strednej či mladšej doby bronzovej nebola tak rozšírená a významná, ako otomanská osada.

 

DOBA ŽELEZNÁ

Staršia doba železná

Z tohto obdobia je podoba osídlenie neznáma. Ide o obdobie 700 - 500 rokov pnl. v ktorom sa Košická kotlina dostala na okraj trácko-skýtskeho okruhu pamiatok kultúry Vekerzug.

Mladšia doba železná

Mladšia doba železná - laténska je zaujímavá ešte menším počtom nálezov. V tomto období boli na území Košickej kotliny Kelti. V Nižnej Myšli sa nenašli pamiatky vďaka ktorým by sme zistili ich dlhšiu prítomnosť. Jediný významný nález ktorý súvisí s keltskou kultúrou je bronzová spona nájdená v roku 1984 v lesnej škôlke pri rieke Olšava.

 

DOBA RÍMSKA

Táto doba sa viaže s archeologickou lokalitou Alamenev. Osada na tomto mieste dosiahla rozmach v treťom storočí. Domy v tejto dobe boli obdĺžnikového charakteru so zahĺbenou podlahou a ohniskom. Našli sa tu rôzne predmety ako železná motyka, nože, reťaze a iné. Našli sa tu aj rôzne druhy keramiky spolu s veľkým množstvom hrnčiarskych pecí.

 

RANNÝ STREDOVEK

Ide o slovanské osídlenie začiatkom piateho storočia. V lokalite obce sa našli zvyšky slovanskej osady. Základnou činnosťou jej obyvateľov bolo roľníctvo (pestovanie prosa a pšenice) a chov hovädzieho dobytku. Táto osada mohla fungovať až do 12. storočia.

 

Zdroj: Dr. Peter Sedlák: Na sútoku troch riek. Prešov: 2000. ISBN 80-7165-288-1.

Obec

Voľby prezidenta SR 2024

voľby prezidenta SR 2024

Prepravná služba SČK

prepravná služba

Naturpack

naturpack

PHSR 2021-2027

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google play
a

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Rímskokatolícka Farnosť

odkaz na farnosť

Odkazy

Územné plány

GDPR

-

Facebook

odkaz na facebook

Kamerový systém

Kamerový systém

Elektronické služby

elektronické služby